kestane rengi

is.
1) Açık kahverengi
2) sf. Bu renkte olan

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • kestane — is., bit. b., Rum. 1) Kayıngillerden, ılıman iklimlerde yetişen, 25 30 m kadar boylanabilen, kerestesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacı (Castanea sativa) 2) bit. b. Bu ağacın yenebilen kabuklu meyvesi 3) Kestane rengi Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ar — kestane rengi, kumral, konural, I, 80bkz: arsal, ars ıl arsik …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • arsıl — kestane rengi, kumral, konural I, 80bkz: ar, arsal, arsik …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • arsik — kestane rengi, kumral, konural I, 80bkz: ar, arsal, ars ıl …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • renk — is., gi, Far. reng 1) Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum Birisi sütsüz çikolata renginde, uzun boylu, geniş omuzlu, Amerikan boksörlerine benziyordu. A. Gündüz 2) mec. Nitelik İşin rengi değişti. Birleşik Sözler renk… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • koñur — (yani kestane rengi) olmak, III, 402 boğuk ses III, 363 kestane rengi III, 363 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • ela — is. 1) Gözde sarıya çalan kestane rengi 2) sf. Bu renkte olan Ela gözlerini sevdiğim dilber / Seni görmeyeli göresim geldi. Karacaoğlan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kumral — is. 1) Koyu sarı veya açık kestane rengi 2) sf. Bu renkte olan (kimse veya şey) Şimdiye kadar hiç böyle kırmızıya çalan kumral kadın görmemişti. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maron — is., Fr. marron 1) Kestane rengi 2) sf. Bu renkte olan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • açık — sf., ğı 1) Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı Açık pencerenin önünde denize karşı saatlerce dertleştik. R. N. Güntekin 2) Engelsiz Açık yol. 3) Örtüsüz, çıplak Açık baş. 4) Boş Kâğıtta açık yer kalmadı. 5) Görevlisi olmayan, boş (iş, görev) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.