kesilmek

nsz
1) Kesme işi yapılmak
2) Bitkin duruma gelmek, gücü, takati kalmamak, çok yorulmak

Sonunda elleri, ayakları yorgunluktan kesilerek uzanıyorlardı yattıkları hasırlara.

- N. Cumalı
3) Gibi olmak, benzemek, dönmek

Senelerden beri hizmetçinin, sütninenin türlü çeşidi ile uğraşa uğraşa insan sarrafı kesilmiş.

- R. N. Güntekin
4) Süt, ayran vb. bozulmak, ekşimek
5) Dinmek

Rüzgâr kesilmiş, toprak üstüne yalın ayak basılmayacak kadar ısınmıştı.

- N. Cumalı
6) Sona ermek

Tam umudumuz kesilecek gibi olup da epey üzüldükten sonra kapı tokmağı tak ederdi.

- H. R. Gürpınar
7) Akmamak

Su kesilmek.

8) Akım gelmez olmak

Dışarıdan biri mi geldi de onları söndürdü yoksa şehir cereyanı mı kesilmiş?

- R. N. Güntekin
9) Kendinden önceki kelimeyi "olmak" anlamıyla pekiştiren bir fiil

Acele yürümeden nefesi tıkanmış ve heyecandan yüzü kıpkırmızı kesilmiş bir hâlde ihtiyarın yanına girdi.

- Y. K. Karaosmanoğlu
10) Son veya aralık verilmek

Dersler kesildi.

11) Kendini herhangi bir şey gibi göstermek

Üçüncü gün sabahı, o bir kuzu oldu, ben bir iradeli aslan kesildim.

- A. Gündüz
12) Tutulmak, kapatılmak
13) Makaslanmak
14) Durmak

Muazzez cevap vermedi ve münakaşa kesildi.

- P. Safa
15) -den Yoksun kalmak

Çocuk yiyip içmeden kesildi.

- R. N. Güntekin
16) Sünnet olmak

Galip Baba, çeker gider, diye çocuk kesilinceye dek böyle yapmayı uygun görmüştü.

- M. İzgü
17) argo Çok beğenmek, çok hoşlanmak
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • kesilmek — kesllmek I, 339; II, 136, 137 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • yemeden içmeden kesilmek — bir üzüntü veya heyecan sebebiyle yiyemez, içemez duruma gelmek, iştahı kesilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dermanı kesilmek (veya dermandan kesilmek) — yorgunluktan güçsüzleşmek Çok uzak yerlerden geldim, ayaklarımın dermanı kesildi. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beti benzi kireç kesilmek (veya atmak veya solmak veya uçmak veya kül kesilmek) — herhangi bir sebeple kanı çekilip yüzü solmak, korkmak Baksana, beti benzi kül kesildi. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • allame kesilmek — allamelik taslamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bembeyaz kesilmek — beklemediği bir durum karşısında beti benzi atmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gücü kesilmek — kuvveti, takati azalmak Yavaş yavaş gücüm kesiliyor, işte o zaman ağlamaya başlıyorum. N. Eray …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hayızdan nifastan kesilmek — 1) menopoza girmek 2) verimsiz olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ifrit kesilmek (veya olmak) — çok öfkelenmek, çok kızmak Arzuma karşı konulunca ifrit kesildiğimi pek iyi bildiğinden ses çıkarmadı. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kâhya kesilmek — (birinin başına) olur olmaz her işine karışmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.