karışmak

-e
1) İki veya ikiden çok şey bir araya gelip birbirinin içinde dağılmak, birbirinin içine girmek

Araba sallana sallana içim bağrım birbirine karıştı.

- H. R. Gürpınar
2) Düzensiz, dağınık olmak

Yanıma her tarafı titreyerek sapsarı, sakal bıyığa karışmış bir hâlde geldi.

- R. H. Karay
3) nsz Bulanmak, duruluğunu yitirmek

Hava birden karıştı. Zihnim karıştı.

4) nsz Açıklığını yitirmek, anlaşılması güçleşmek

Kaymakam işin karıştığını anlayarak...

- M. Ş. Esendal
5) Müdahale etmek, araya girmek

Sokakta herkes kadın kıyafetine karışmak hakkını kendinde görürdü.

- F. R. Atay
6) Engellemek, araya girmek
7) Bir araya gelmek, katılmak

Bingazi'deki muharebeye karışmak için beraber yola çıktığım arkadaş Kahire'de hastalanmıştı.

- Ö. Seyfettin
8) İlgilenmek, müdahale etmek, el atmak

Ben, dedim, başkalarının soy adlarına nasıl karışabilirim?

- M. Ş. Esendal
9) Yetkisinde bulunmak, bakmak, iş edinmek, işi olmak

Bu işe belediye karışır.

Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • karışmak — karışmak; kamaşmak; karşılanmak; karşı koymak I, 367; I I, 95, 97, 98; II I, 11 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • it izi, at izine karışmak — at izi it izine karışmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çoluk çocuğa karışmak — evlenip çocukları dünyaya gelmek İsa Bey, burada zengin bir eşraf kızıyla evlenerek çoluk çocuğa karıştığı için 24 Meşrutiyeti nde İstanbul a dönmemiştir. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kırklara karışmak — bir kimse artık ortalarda görünmez olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maziye karışmak — geçmişte kalmak, yürürlükten ve işlerlikten çıkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ödü bokuna karışmak — kaba çok korkmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • topal eşekle kervana katılmak (veya karışmak) — tkz. yetkisi ve yeteneği olmadığı hâlde önemli bir işe katılmaya yeltenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kayıplara karışmak — (bir kimse) bulunduğu yerden ayrılıp gitmek, gittiği yeri bildirmemek, görünmez olmak Şu yeşil bu mor derken bizim futbol sevgisi gene kayıplara karıştı. B. R. Eyuboğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ortalık karışmak — toplumda veya devletler arasında düzensizlik baş göstermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tarihe karışmak — unutularak yalnız adı kalmak Bir yaş gelir ki ondan sonra ehemmiyet verdiğiniz şeyler tarihe karışmış yani hayattan çıkmıştır. A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.