kapmak

-i, -ar
1) Birdenbire yakalayarak, çekerek almak

Bir hamlede atıldım. Evvela tabibin elinden defteri kaparak fırlattım.

- H. Z. Uşaklıgil
2) Isırıp parçalamak
3) Koparmak, kıstırmak

Makine parmağını kapmış.

4) İşitir işitmez veya görür görmez bellemek ve öğrenmek

Bir müzik parçasını kapmak.

5) Yer ayırmak, yer tutmak
6) nsz Bulaşmış olmak, geçmek

Hastalık kapmak. Huy kapmak.

Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • kapmak — kapmak, çalmak; dokunnnak, çarpmak, uçurmak; hücum ve defi etmek II, 4, 90, 113; III, 33, 80, 422 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • külah kapmak — düzen, dalavere ile bir işin başına geçmek Hatta bunlar arasında öyleleri vardır ki zamana ayak uydurmak, göze girmek ve külah kapmak için gâvur mukallitliğinde birbiriyle âdeta yarışa girişmişlerdir. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • havadan nem kapmak — buluttan nem kapmak Burası, bir loca meydanı gibi, havadan nem kapmaya alışık bir çevreydi. A. N. Karacan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağızdan kapmak — başkalarından dinlemek yolu ile yarım yamalak birtakım bilgiler edinmek Siyasi malumatları hep ağızdan kapma, kulak dolgunluğu şeylerdir. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fennini almak (veya kapmak) — bir işin inceliklerini, püf noktalarını kavrayıp o alanda usta olduğunu göstermeye başlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gıcık almak (veya kapmak veya olmak) — argo bir davranışa veya bir kimseye sürekli sinirlenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hastalık almak (veya kapmak veya hastalığa tutulmak) — bulaşıcı bir hastalığa yakalanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • leblebiden nem kapmak — en küçük bir olay veya davranıştan olumsuz etkilenmek Leblebiden nem kapar. F. Celâlettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • buluttan (veya rüzgârdan veya havadan) nem kapmak — en küçük bir şeyden alınmak, çok alıngan olmak İhtiyatlı ol, bunlar tilkidir, rüzgârdan nem kapar; elden kaçırmayalım. A. İlhan Biraz gariptir ki buluttan nem kapan o zamanki sansür bu cinayetler ve tesadüflerden ahkâm çıkararak hafiyelik etmezdi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kıl kapmak — birisine sinirlenmek, hareketlerinden rahatsız olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.