kalkışmak

-e
1) Yetenek, imkân ve gücü aşan bir işe girişmek
2) Girişmek, başlamak, yeltenmek

Bunu haber alınca zavallı intihara kalkışmış.

- A. Gündüz

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • başından büyük işlere girişmek (veya kalkışmak) — gücünün üstünde olan işlere kalkışmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kopuşmak — kalkışmak, kalkmakta yardm ve yarış etmek II, 88 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • tek kürekle mehtaba çıkmak — 1) eksik hazırlıkla bir işe kalkışmak 2) beceriksizce alay etmeye kalkışmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • demek — nsz, r 1) Söylemek, söz söylemek Eskilerin dediği gibi beşer, şaşar. B. Felek 2) e Ad vermek Muşmulaya döngel de derler. 3) Bir dilde karşılığı olmak Kamer ay demektir. 4) Herhangi bir ses çıkarmak Küt dedi, düştü. 5) e Herhangi bir kanıya,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • girişmek — e 1) Bir işe, bir şeye başlamak için hazırlık yapmak, ele almak, teşebbüs etmek Erkek arkadaşları ile sosyal nizam üzerinde sonu gelmeyen tartışmalara girişirdi. H. Taner 2) Kalkışmak 3) Birbirina karışmak 4) mec. Dövmeye başlamak 5) mec. Kavgaya …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kalkışma — is. 1) Kalkışmak işi 2) İsyan, ayaklanma, kıyam …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • özenmek — e 1) Beğendiği şeye benzemeye çalışmak, yapmaya kalkışmak Biri hukuktan çıkar, hariciye memurluğuna göz diker; diğeri tıbbiyeyi bitirir, aktörlüğe özenir. R. H. Karay 2) nsz Bir şeyi yaparken elden geldiğince iyi yapmaya çabalamak, bir şeye büyük …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bozuk para gibi harcamak — (birini) değerini düşürecek biçimde bir kimseden yararlanmaya kalkışmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • rafa koymak (veya kaldırmak) — (bir işi) savsamak, artık üstünde durmamak, ihmal etmek Anayasayı rafa kaldırarak keyfî, gelişigüzel sınırlar çizmeye kalkışmak, bu yaygaraları koparanların başlıca özelliğidir. N. Cumalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Sultan Ahmette dilenip Ayasofyada sadaka vermek — kendi yoksulluğuna bakmadan başkalarına yardım etmeye kalkışmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.