anlaşılmak

nsz
1) Anlama işine konu olmak
2) Belli olmak, ortaya çıkmak

... çıkarılan haberlerin aslı olmadığı anlaşılmıştı.

- F. F. Tülbentçi
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • belli olmak — anlaşılmak, açıklanmak Dilinden Anadolu olduğu belli oluyor. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çıkmak — den, ar 1) İçeriden dışarıya varmak, gitmek Ortalık ağarırken bir arkadaşımla yorgun adımlarla konaktan çıktık. F. R. Atay 2) nsz Elde edilmek, sağlanmak, istihsal edilmek Bu mülakatımızdan esaslı bir netice çıkmadı. Atatürk 3) nsz Bir meslek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • anlaşılma — is. Anlaşılmak işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bilinmek — nsz Bilme işine konu olmak, anlaşılmak, öğrenilmek Bir haftadır civarda dolaştığı biliniyor, yakalanamıyordu. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çakılmak — e 1) Çakma işine konu olmak Ceketini serginin tahtasına çakılmış çividen alır, omuzlarına bırakır. S. F. Abasıyanık 2) Hızla düşüp saplanmak Uçak dağa çakıldı. 3) nsz, argo Ortaya çıkmak, farkına varılmak, anlaşılmak Atasözü, Deyim ve Birleşik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • görülmek — nsz 1) Göz yardımıyla bir şey, bir varlık algılanmak, seçilmek 2) Gereken iş yapılmış olmak İşimiz kolayca görüldü. 3) Bir şeyin bulunduğu anlaşılmak, karşılaşılmak, rastlanmak Yıllarca görülmemiş bir dostu kucaklar gibi hemşiresini öptü. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sezilmek — nsz Bir şey, bir durum anlaşılmak, hissedilmek Dudak uçlarında ancak sezilebilen bir memnunluk yanıp sönmüştü. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yansımak — nsz 1) Işık dalgaları yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön değiştirmek, aksetmek Düz ve parlak yüzeylere çarpan ışık yansır. 2) Yer almak Gazeteye yansıyan haber ağızdan ağıza geçerken açıklığını hemen hemen tamamen kaybetmiştir. Halikarnas… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çürük (veya çürüğe) çıkmak — 1) birinin sağlam olmadığı anlaşılmak 2) ask. sağlık durumunun elverişsiz olması yüzünden askerlik ödevinden bağışlanmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kof çıkmak — bir kimsenin bilgisiz, değersiz, işe yaramaz biri olduğu anlaşılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.