anlamak

-i
1) Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak

Babasının niçin bu kasabayı çok sevdiğini Nevin bir türlü anlayamamıştı.

- S. F. Abasıyanık
2) Yeni bilgileri eskileriyle bir araya getirerek sonuç niteliğinde başka bir bilgi edinmek
3) Sorup öğrenmek

Dışarıdaki gürültünün sebebini anlayıver.

4) Doğru ve yerinde bulmak

Hani bunu anladık ama!

5) Birinin duygularını, istek ve düşüncelerini sezebilmek

Kabul etmeyeceğini ben daha o gün anlamıştım.

- M. C. Kuntay
6) -den Bir şey hakkında bilgisi bulunmak

Biz de onun kadar bu işten anlarız.

- H. Taner
7) -den, nsz İyilik görmek, yararlanmak

Bu ilaçtan hiçbir şey anlamadım.

8) argo Sahip olmayı istemek, dileğinin yerine getirilmesini istemek

Yediğinden biz de anlayalım.

Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • añlamak — anlamak I, 290 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • kazı koz anlamak — söylenen şeyi çok yanlış anlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bayram haftasını mangal tahtası anlamak — şaka sözü, konu ile hiçbir ilgisi olmayacak biçimde ters anlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dünyanın kaç bucak (veya köşe) olduğunu göstermek (veya anlamak) — dünyada ne gibi güçlükler olduğunu bildirmek (veya anlamak), insanın başına neler gelebileceğini öğretmek veya öğrenmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • lafı kıçından dinlemek (veya anlamak) — konuşulan konuyu ilgisiz, üstünkörü veya önem vermeden dinlemek (veya yanlış, ters anlamak) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dilinden anlamak — 1) bir canlının çıkardığı seslerden veya onun davranışlarından ne anlatmak istediğini anlamak 2) mec. söz konusu olan şeyin özelliğini bilmek Bunda yenilmiş, içilmiş bir şey yok ya! Sen onun dilini de anlarsın. M. Ş. Esendal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • işi anlamak — gizli bir şeyi, bir sorunu anlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ilminden anlamak — bir işin, aracın veya konunun uzmanı olmak Onun ilminden anlayan şoför seni istediği yere götürür. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kadrini anlamak — değerinin farkına varmak Hakikaten, insan sevdiklerinin kadrini yokluklarında anlıyor. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • karine ile anlamak — sözün gelişinden çıkarmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.