kaçmak

-e, -ar
1) Hızla koşup bir yere saklanmak

Bir tehlike sezdiğin anda hemen eve kaçarsın.

- H. R. Gürpınar
2) nsz Kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrılmak, firar etmek

Silahını hatta başındaki şapkasını bırakıp kaçıyor.

- R. E. Ünaydın
3) -den Kendini göstermemek, rastlaşmamaya çalışmak

Alacaklıdan kaçmak.

4) -den Kaçınmak

Ben zahmetten kaçmam.

5) -den Gaz, sıvı vb. şeyler sızmak

Kazandan islim kaçıyor.

6) nsz İpi kopmak

Çorabım kaçtı.

7) -e, nsz Girmek

Kulağına su kaçmış.

8) Bir yana doğru kaymak

Odanın halısı biraz sağa kaçmış.

9) nsz Görünmeden gitmek, savuşmak, sıvışmak

Belki sirayet eder diye korkacaklar ve kaçacaklar.

- B. Felek
10) nsz Hızlı koşmak

Biletlerini memurun elinden kaptı, kaçar gibi gişeden uzaklaştı.

- N. Cumalı
11) nsz Yok olmak

Neşesi kaçmak.

Rahatı kaçmak.

12) Yaklaşmak, benzemek, andırmak

Bu mavi yeşile kaçıyor.

13) Kaçgöçe uymak

Gelin bir evde kayınbabasından kaçar, güveyi, baldızının yüzünü tanımazdı.

- R. H. Karay
14) -den Kız veya kadın yasalara ve aile isteklerine karşı gelerek evlenmek için evinden ayrılmak
15) -i Rengi ağarmak, uçmak
16) -den, sp. Yarışçı diğerlerinden hızla ayrılıp arayı açmak
17) sp. Futbol ve basketbolda engelleyen adamdan kurtulmak veya pas alabilmek için boş alana koşmak
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • kaçmak — kaçmak; gitmek, I, 12, 60, 142, 195, 235, 272, 386, 529; I I, 5, 33, 87,164, 225, 234, 335; III, 40, 178 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • kocaya kaçmak — kız ailesinin izni olmadan ve nikâhlanmadan bir erkekle kaçmak Büyük kızı kocaya kaçtığı zaman küçükleri on iki dönüm tarlanın hakkından gelecek kadar yetişkindiler. N. Cumalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • horozdan kaçmak — kadın, erkeklerden uzak durmak, onlardan kaçmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tabana kuvvet kaçmak — çok hızlı, koşarak kaçmak Sanki yerden taş aldığımı, hayır eğildiğimi görmüş gibi tabana kuvvet kaçıyor. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ...-nın dozu kaçmak — dozunu kaçırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağzının tadı bozulmak (veya kaçmak) — bir kimsenin kurulu düzeni, dirliği bozulmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bayağı kaçmak — söz, davranış, giyiniş yakışmamak, uygunsuz olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çirkin kaçmak — hoş olmayan bir durum olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çorap kaçmak — çorabın bir teli kopup örgüsü uzunlamasına açılmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fazla gelmek (veya gitmek veya kaçmak) — çekilmeyecek, bıktıracak, tedirgin edecek bir durum almak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.