işlemek

-i
1) Bir şeye emek vererek onu daha elverişli bir duruma getirmek
2) nsz İnce ve süslü şeyler yapmak, nakışlamak

Para için işlemediğini iddia eden bu fakir ihtiyar, şüphesiz, sanatının âşığıydı.

- M. Ş. Esendal
3) -e İçine girmek, etkilemek, nüfuz etmek

O uzun ve derin bakış genç adamın ta yüreğine kadar işlemişti.

- Y. K. Karaosmanoğlu
4) nsz İyi çalışmak, müşterisi bol olmak
5) Durağan durumdan hareketli duruma geçmek, çalışmak
6) Herhangi bir konuyu ele alarak incelemek, öğretmek
7) Düşüncelerini herhangi birine etki yaparak benimsetmek

Ali Rıza Bey bu ilk çocuğu ile, bir çiçek meraklısı, bahçesiyle oynar gibi oynamış, onu ancak kendi hayalinde yaşayan mükemmel insan maddelerine göre işlemişti.

- R. N. Güntekin
8) -den İşlek, etkin durumda olmak

Lütfügiller büyücek bahçelerinin ana yola açılan kapısından işlerlerdi.

- S. F. Abasıyanık
9) nsz Çıban, olgunlaşma yolunda olmak
10) nsz Yara, kapanmamak
11) nsz Gidip gelmek

Şimdi otomobillerin, otobüslerin işledikleri asfalt caddeden bir zamanlar ne kervan ne insan geçerdi.

- S. M. Alus
12) Hesapları, kayıtları düzenli olarak tutmak veya gereken yere aktarmak

Tayın çizelgelerini düzenliyorum, ambar defterini işliyorum.

- E. Bener
13) Herhangi bir ürünü satışa sunulmadan önce birtakım işlemlerden geçirmek
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller
- <

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • işlemek — işlemek, I, 286bkz: ışlamak …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • islemek — i İse tutup karartmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gergef işlemek — gergefle nakış işlemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kasnak işlemek — kasnakta nakış işlemek Eski mahalledeki bir kız gibi kasnak işlesin. H. E. Adıvar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yüreğine işlemek — (birinin) yüreğe işlemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • arı kovanı gibi işlemek — bir yerin gireni çıkanı çok olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • cinayet işlemek — adam öldürmek İşgal kuvvetleri şu veya bu şekilde cinayetler işlemişlerdir. P. Safa …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çıban işlemek — çıban irin akıtmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hata etmek (veya işlemek) — yanlışlık yapmak, yanılgıya düşmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nakış işlemek — kumaş üzerine renkli iplikler, sırma veya sim kullanarak işleme yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.