acınma


acınma
is.
Acınmak işi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • acınılmak — e Acınma işine konu olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • acınış — is. Acınma işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • açınım — is. 1) Açınma işi, inkişaf 2) mat. Bir cismin yüzeylerinin açılıp bir düzlem üzerine yayılması, inkişaf …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • esef — is., esk., Ar. esef 1) Üzüntü, kaygı, tasa Ötekilerin yüzünde, onunki gibi esefle karışmamış, bambaşka bir öfke vardı. T. Buğra 2) Acınma, üzülme 3) Yerinme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller esef etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eyvah — ünl., Far. eyvāh Beklenmedik, kötü, hoşa gitmeyen bir haber veya olay karşısında duyulan acınma, üzülme sözü Eyvah, ne yer ne yâr kaldı! A. H. Tarhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hayıf — is., yfı, esk., Ar. ḥayf 1) Haksızlık, insafsızlık 2) Acınma, üzülme 3) ünl. Vah, heyhat, yazık anlamlarında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teessüf — is., Ar. teˀessuf Acınma, yazıklanma, yerinme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller teessüf ederim! teessüf etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yazık — is., ğı 1) Herkesi üzebilecek şey, günah 2) ünl. Acınma, üzüntü anlatan bir söz Yazık! Bu iş böyle mi olacaktı? 3) ünl. Kınama anlatan bir söz Yazık sana! Böyle mi yapacaktın? Birleşik Sözler yazık günah Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hey gidi (hey) — çeşitli duyguları pekiştiren veya özlem ve acınma bildiren bir söz Hey gidi gençlik hey! Unutulmaz günlerdi onlar, Yenikapı ya, meyhanelere indik mi şöyle bir. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • AVL — Feryat, sıkıntı sebebi. Acınma …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.