işaret zamiri

is., dbl.
Varlıkların yerini, işaret yoluyla belirten zamir, gösterme zamiri

Bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar.


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • işaret — is., Ar. işāret 1) Anlam yükletilen şey, anlamlı iz, im Noktalama işaretleri. 2) Belirti, gösterge, alamet 3) El, yüz hareketleriyle gösterme Artık işaretleri bırakmış, konuşuyor, bir taraftan da saçlarını düzeltiyor. R. H. Karay Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gösterme zamiri — is., dbl. İşaret zamiri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ŞAHIS ZAMİRİ — İsim yerine kullanılan ve insanlara işaret eden kelimeler.Farsçada: $ (Men: ben), $ (Tu: sen), $ (U: o), $ (Mâ: biz), $ (Şümâ: siz), (İşân: onlar). Bunlar gayr ı muttasıl (bitişik olmayan) zamirlerdir.Arapçada; gayr ı muttasıl zamirler: $ (Ene:… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • zamir — 1. is., esk., Ar. żamīr İçyüz, iç Bu sözüyle zamirini dışa vurmuş oldu. 2. is., dbl., Ar. żamīr Kişi, dönüşlülük, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları vererek varlıkların yerini tutan söz, adıl Ben, sen, o, biz, siz, onlar; kendim, kendin,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ANHÜ (ANHÂ) — Ondan. (İşaret zamiri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ANHÜM — Onlardan (mânasına işaret zamiri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAZA — Bu. Şu. O. * Gr: İşaret zamiri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HÜVE — Arabçada: O (mânasına işâret zamiri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • — f. Biz mânasınadır. (Bak: Şahıs zamiri) * Mim ile elif harfinden ibâret Mâ . Arabçada muhtelif isimleri vardır. Ve çeşitli mânalara gelir. Cansız şeylere işaret eder. Şu nesne, o şey ki... mânâlarına gelerek kelimelerle birleşir. Meselâ: (Mâ ba d …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.