iş sözleşmesi

is., huk.
İşçilerle işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen yöntem ve şartları kapsayan sözleşme, iş akdi, hizmet akdi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • istisna sözleşmesi — Yüklenicinin (müteahhidin), ücret karşılığında, iş sahibi için eser ortaya çıkarmayı borçlandığı sözleşme; eser sözleşmesi …   Hukuk Sözlüğü

  • kira sözleşmesi — is. Kiralama işinde karşılıklı yükümlülükleri belirten resmî belge, kira kontratı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kredi sözleşmesi — is., ekon. Banka veya mali kuruluşların kredi açarken müşteriyle yaptıkları sözleşme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • lisans sözleşmesi — is., ekon. Firmanın, geliştirdiği teknolojiyi başkalarının kullanabilmesi için verdiği izin belgesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ortaklık sözleşmesi — is., tic. Ortak ticari kuruluşların oluşumunda ortaklık şartlarını içeren belge …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • satış sözleşmesi — is., huk. Alım satım sırasında malın cinsi, miktarı ve ödeme şartlarını belirten yazılı anlaşma metni, satış mukavelesi, satış şartnamesi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hizmet sözleşmesi — İşçinin, belirli veya belirsiz bir zaman süresi içinde iş görmeyi ve işverenin de ona bir ücret vermeyi üstlendiği sözleşme …   Hukuk Sözlüğü

  • satış sözleşmesi — Alım satım sırasında malın cinsi, miktarı ve ödeme şartlarını belirten yazılı anlaşma metni, satış mukavelesi, satış şartnamesi …   Hukuk Sözlüğü

  • toplu iş sözleşmesi — işçi sendikaları ile işveren veya işveren sendikaları arasında yapılan ve iş şartlarını, tarafların hak ve borçlarını …   Hukuk Sözlüğü

  • vekalet sözleşmesi — kişinin, bedelli veya bedelsiz olarak, bir işi yürütmeyi veya yerine getirmeyi başkası adına üstlendiği sözleşme …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.