insan

is., Ar. insān
1) İki eli olan, iki ayak üzerinde dolaşan, sözle anlaşan, akıl ve düşünme yeteneği olan en gelişmiş canlı
2) Kişi, şahıs, âdemoğlu, âdem evladı

O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar.

- H. Taner
3) sf., mec. Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse)
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • insan — ìnsān m <G insána> DEFINICIJA reg. čovjek, čeljade, (Božji) stvor, ljudsko biće FRAZEOLOGIJA jadni insan ko hajvan, v. hajvan ETIMOLOGIJA tur. ← arap. insān …   Hrvatski jezični portal

  • ìnsān — m 〈G insána〉 reg. čovjek, čeljade, (Božji) stvor, ljudsko biće ⃞ {{001f}}jadni ∼ ko hajvan, {{c=1}}v. {{ref}}hajvan{{/ref}} ✧ {{001f}}tur. ← arap …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • insan — is. <ər.> 1. Adam, bəşər. Ey mələksima ki səndən özgə heyrandır sana; Həq bilir, insan deməz, hər kim ki insandır, sana. F.. Ancaq onu da bilməmiş deyilsən ki, insan mələk deyil. M. Hüs.. İnsan özü qocalsa da; Ürəyi yüz yaşında da… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • İNSAN — (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince ins den geldiği söylenir. Kamusta da kûfiun a göre Nisyan kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenab ı Hakk ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbanî ni… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • InSan — Die Inspektion des Sanitäts und Gesundheitswesens (InSan) im Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) ging 1957 aus der Unterabteilung IV der Abteilung Streitkräfte hervor und war bis zur Umgliederung in den Führungsstab des Sanitätsdienstes… …   Deutsch Wikipedia

  • insan — in|san 〈Adj.; Med.〉 psychotisch [<lat. insanus „wahnsinnig“] * * * in|san <Adj.> [lat. insanus, aus: in = un , nicht u. sanus, ↑sanieren] (Med. veraltet): geistig krank; nicht zurechnungsfähig …   Universal-Lexikon

  • insan — in|san 〈Adj.; Med.〉 geisteskrank [Etym.: <lat. insanus »wahnsinnig«] …   Lexikalische Deutsches Wörterbuch

  • insan — in|sa̱n [aus lat. insanus = toll, wahnsinnig]: wahnsinnig, geisteskrank; unzurechnungsfähig …   Das Wörterbuch medizinischer Fachausdrücke

  • insan — in|san <aus gleichbed. lat. insanus> geistig krank (Med.) …   Das große Fremdwörterbuch

  • insan — ə. adam …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.