imansız

sf.
1) İmanı olmayan, inançsız, inansız
2) mec. İnsafsız, acımasız
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • imansız — sif. 1. Dinsiz, Allahsız, etiqadsız; kafir. // İs. mənasında. <Bəndalı:> Görmürsən bu imansızları, bu saqqalı qana bulanmışları! M. C.. 2. məc. Mərhəmətsiz, insafsız, qəddar. Dinsizin öhdəsindən imansız gələr. (Ata. sözü). Yaman imansız… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • imansız peynir — is., hlk. Yağı alınmış peynir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • imansız gitmek — Tanrı ya inanmadan ölmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dinsizin hakkından imansız gelir — acımasız olan kişiyi, kendisinden daha acımasız biri yola getirir anlamında kullanılan bir söz Bana yollarsın onu, dinsizin hakkından imansız gelir, korkma sen. A. Kulin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Ottoman persecution of Alevis — Part of a series on Shi ah Islam and Twelvers Alevism Beliefs …   Wikipedia

  • dinsiz — sf. 1) Dinî inancı olmayan 2) mec. Acımasız Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller dinsizin hakkından imansız gelir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • farmason — is., Fr. franc maçon 1) Mason 2) sf., hlk. Dinsiz, imansız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • imansızlık — is., ğı, hlk. İmansız olma durumu, inançsızlık, inansızlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inançsız — sf. İnancı olmayan, imansız, itikatsız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • inansız — sf. İnanı olmayan, imansız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.