iltizamcı

is.
Kesenekçi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • iltizamçı — is. köhn. Bir şeyi öhdəsinə götürərək, yerinə yetirəcəyi haqqında dilindən kağız vermiş adam …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kesenekçi — is. Keseneği alan kimse, iltizamcı, kesimci, mültezim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.