ileri gelen

is.
Bir topluluğun önemli, sözü dinlenir, saygın kişisi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • ileri — is. 1) Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri karşıtı 2) Bir şeyin ulaşılacak yönü Yolun ilerisi düz. 3) Henüz gelmemiş zaman, gelecek, sonra 4) sf. Önde bulunan İleri karakol. İleri hat. 5) sf. Doğrusundan daha çok gösteren (saat) Saat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gelen — sf. 1) Gelme işini yapan (kimse veya nesne) 2) fiz. Bir ışık kaynağından çıkıp bir aynanın yüzüne veya saydam bir cismin yüzeyine düşen (ışın) Birleşik Sözler gelen geçen gelen giden ileri gelen Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller gelen ağam giden …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HAVÂSS U AVÂM — İleri gelen kimseler ve halk …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KODAMAN — İleri gelen. Servet veya mevki sahibi kimseler hakkında alay yollu söylenir …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • pas — 1. is. 1) Su içinde ve nemli havada metallerin, özellikle demirin yüzeyinde oksitlenme sonucunda oluşan madde Kapılardan ve kilitlerden paslar dökülüyordu. S. F. Abasıyanık 2) Bazı asalak mantarların çeşitli bitkilerde oluşturduğu portakal sarısı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • serâmed — (F.) [ ﺪﻡﺁﺮﺱ ] ileri gelen, önde gelen …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • MÜTEVELLİD — Doğan, dünyaya gelen. * İleri gelen, çıkan, hâsıl olan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • agnozi — is., ruh b., Fr. agnosie Duyularda herhangi bir bozukluk olmamasına rağmen sinir sisteminin belirli bir yerindeki doku bozukluğundan ileri gelen algı kaybı veya yokluğu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağababa — is. 1) Dede, ata Onun ağababası bizim de büyük ceddimiz sayılır. H. R. Gürpınar 2) sf. Bir yerde, bir topluluk içinde etkili olan, sözü geçen, ileri gelen (kimse) 3) ünl. Sanı ağa olan babaya çocuğunun sesleniş sözü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağrıma — is. 1) Ağrımak işi 2) Memeli hayvanlarda görülen ara konakçı kenelerin bulaştırdığı ağrıma asalaklarından ileri gelen hastalık Birleşik Sözler ağrıma asalakları …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.