içgüdü

is., ruh b.
1) Bir canlı türünün bütün bireylerinde akıl ve düşünceden bağımsız olarak doğuştan gelen bilinçsiz her türlü hareket ve davranış, insiyak, sevkitabii

Bir çeşit içgüdüyle fincanı alıyor tepsiden ve hemen dudaklarına götürüyor.

- E. Bener
2) hay. b. Organizmayı o türe özgü olan bir amaca ulaşmaya sürükleyen davranış eğilimi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • güdü — is. 1) Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç, saik Çocuğun bunalım geçirmesi, gelişen cinsel güdülerini doyuramaması anlamındadır. Ç. Altan 2) Bir etkinlik veya işin gizli… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • — is. 1) Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir. Ç. Altan 2) Oyuk şeylerin boşluğu 3) Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta Tahtanın içi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • içgüdüsel — sf. İçgüdü ile ilgili, insiyaki Bu içgüdüsel korunma, tavırlarına yaşıyla bağdaşmayan bir durgunluk ve olgunluk getiriyor. A. Kulin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • insiyak — is., ruh b., esk., Ar. insiyāḳ İçgüdü Çok geçmeden haber çıkacağını kadınlık insiyakiyle derhâl sezmişti. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kraniyoloji — is., Fr. craniologie Kafatasının içgüdü ve yeteneklerle olan ilgisini inceleyen bilim kolu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • libido — is., ruh b., Fr. libido İnsanın davranışlarının temelini oluşturan cinsel içgüdü Daha evlenirken yaşamlarının libidoları belliydi. N. Cumalı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • radar — is., İng. radar 1) Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cihaz 2) Trafik polisleri tarafından kullanılan, taşıtların hızını saptamaya yarayan aygıt 3) mec. İçgüdü,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sevkitabii — is., ruh b., esk., Ar. sevḳ + ṭabīˁī İçgüdü …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • garîze — (A.) [ ﻩﺰیﺮﻏ ] içgüdü …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • insiyâk — (A.) [ قﺎﻴﺴﻥا ] içgüdü …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.