ışıntı

is.
Işıltı
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • įsinti — įsinti, ina, ino tr. daryti įsą, įsesnį …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ışıntı lambası — is., sin. Spot …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • pavaišinti — tr. Rtr, KŽ, pavaišìnti ( yti K, Pns) K, Rtr, KŽ 1. N, M, L, LL150,262, DŽ, NdŽ pavalgydinti, pagirdyti svečią: Svetį pavaišink, t. y. pagodėk J. Svečias nueita numie: nora pavaišinamas Jn(Kv). Svetys pasikiša – turi turėti su kum pavaišinti Krš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • vaišinti — ( yti Brb), ina, ino tr. I, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, Skr, Klm, Ms, Slnt, vaišìnti ( yti K, Nm), ìna, ìno K, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ 1. D.Pošk, ŠT33, JT252 priimti vaišėse, duoti valgyti, gerti: Vaišinù visus, kur suvažiuoja Drsk. Gentiškai apseinu, vaišinu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atiteisinti — tr. Rtr, KŽ, atateisinti Š, atteisinti K; N 1. įrodyti, įtikinti esant ką teisų, nekaltą, apginti: Atiteisinau aš jįjį, jau jis nebus urpiamas, olbijamas J. ║ refl. Sut, N, K, KII123,286, KŽ pasiaiškinti dėl savo elgesio, įrodinėjant savo teisumą …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pateisinti — tr. Rtr, KŽ; VĮ 1. teigti, įrodyti ką esant teisų, nekaltą, nesmerktiną, apginti: Be reikalo pirma žmoną jo pakaltindavom, o jį pateisindavom Krs. ║ refl. Š pasiaiškinti dėl ko nors, įrodyti savo teisumą: Pasiteisinęs nuovargiu, jis išėjo namo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvaišinti — tr. Š, Rtr, NdŽ, KŽ, Pkp; M atsilyginti vaišėmis už vaišes: Ka tu muni vaišinai, aš tavi turu atvaišinti Žr. Negal ano kviesti į balius: ans niekumet neatvaišina Trk. Meiliai atvaišinti už pavaišinimą buvo kiekvieno lietuvio pareiga Vaižg. Visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvaišinti — tr. 1. Rtr svetingai priimti: Su visoms labyboms žadėjo išvaišinti Lkš. Dabarčiuo jau [laidotuvėse] išvaišina gerų geresniai Sd. Siuntinius meilingai ir padoriai priėmęs ir išvaišinęs, pagalbą jims ir užtarimą pažadėjo S.Dauk. Turėjo svečius,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užvaišinti — 1. tr. Dr kiek pavaišinti: Tujau pri stalo, užvaišino Šts. Aš juos užvaišinaũ ir išėjau Skr. Užvaišino [vairuotoją], i nūvažiavo į Šyšą Vn. Norėjo užvaišinti mumis, prigirdyti DūnŽ. Mamūnaite, ka muni Kaziūnė užvaišino dešra, ašaros trykšta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apteisinti — tr. Rtr, KŽ; Lex41, Q408, H179, Sut, N, KII123 1. K, R169, MŽ385, J žr. pateisinti 1. ║ refl. R, MŽ, Sut, N, KŽ: Moka dabar vaikai apsiteisinti Krš. 2. žr. išteisinti 2: Žmogus buvo nekaltas, dėl to ir teismas apteisino Trg. Apteisins, dabok Klt …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.