hücreli

sf.
Hücresi olan
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • bir hücreli — sf., biy., hay. b. Yapısı tek bir hücreden oluşan (hayvan veya bitki), bir gözeli, tek hücreli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tek hücreli — sf., biy., hay. b. Bir hücreli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çok hücreli — sf., biy., hay. b. Yapısında birden çok hücre bulunan (hayvan veya bitki) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • amip — is., bi, hay. b., Fr. amibe Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoeba) …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • amipler — is., ç., hay. b. Bir hücreli hayvanların kök bacaklılar sınıfına giren bir takımı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bakteri — is., Fr. bactérie Toprakta, suda, canlılarda bulunan, çürüme, mayalanma veya hastalıklara yol açan, küresel, silindirimsi, kıvrık biçimde olan, bölünerek çoğalan, klorofilsiz, tek hücreli canlı Birleşik Sözler bakterikıran bakteri plağı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bir — is. 1) Sayıların ilki 2) Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı 3) sf. Bu sayı kadar olan Bir kalem. 4) sf. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı) Bir adam sizi arıyor. 5) sf. Tek Allah birdir. 6) sf. Beraber Hep biriz, ayrılmayız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bir gözeli — sf., biy., hay. b. Bir hücreli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çok — sf. 1) Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımından büyük ve aşırı olan, az karşıtı Bana matematik çok kolay geldi. F. R. Atay 2) zf. Aşırı bir biçimde Ben annemi çok severim. Birleşik Sözler çok anlamlı çok ayaklılar çokbilmiş çok çok …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çok gözeli — is. Çok hücreli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.