hayır sahibi

sf.
Hayırsever

Ne yapacağımı düşünürken içeriden bir hayır sahibi radyoyu açtı.

- B. Felek

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • hayır — 1. is., yrı, Ar. ḫayr 1) İyilik, karşılık beklenmeden yapılan yardım 2) sf. İyi, hayırlı, yararlı, faydalı Hayır haberdir inşallah! Birleşik Sözler hayır dua hayır sahibi hayırsever hayrola hayrulhalef …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FÂİL-İ HAYR — Hayır işleyen, hayır sahibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • NEFFAH — Hayır sâhibi ve iyiliksever kimse. * Kokusu çok …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • sahip — is., bi, Ar. ṣāḥib 1) Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen kimse, iye, malik Ev sahibinin yanına gidileceğini tavrıyla belli ediyordu. R. H. Karay 2) Herhangi bir niteliği olan kimse,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hayırsever — sf., Ar. ḫayr + T. sever 1) Yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven, iyiliksever, yardımsever 2) is. Halkın yararı için okul, çeşme, hastane vb. yaptıran kimse, hayır sahibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • BEHLÜL — Çok gülen, çok gülücü. * Hayır sahibi, çok iyi adam. * Hârun ür Reşid in kardeşinin adı olup meczûbâne ve hikmetli hareketleriyle meşhur olmuştur …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BERERE — (Bârr ve Berr. C.) Dindar ve temiz kimseler. Takvâ ehli olan, her çeşit günahlardan sakınanlar. Çok hayır sahibi kimseler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAYR-HAH — f. Hayır sâhibi. Herkesin manevî ve maddî iyiliğini isteyen. Allah rızası için ilm i Kur an ve imanla, manen ve maddeten hayırlı hizmetler etmeyi ve hayırlı işler işlemeyi seven …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞEŞ-EBRAR — Altı aded hayır sahibi ki, bunlar: Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin dir (Radıyallahu anhüm …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • BAB(A) — f. Evlat sahibi erkek. Ata, ecdat. * Gemi halatlarının bağlandığı yer. * İnşaatta ağırlıkların bindirildiği direk. * Mânevi rehber, şeyh. * Bektaşi şeyhi. * Hayırhah ve muhterem. * Daha çok zencilerde olan bir hastalık cinsi.Aile reisi babadır.… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.