hayal düzeyi

is.
Hayal edebilme gücü, seviyesi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • hayal — is., li, Ar. ḫayāl 1) Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya Mustafa Kemal hayallerin değil, hakikatlerin adamı idi. F. R. Atay 2) Belli belirsiz görülen şey, gölge 3) fiz. Görüntü İnsanın aynadaki hayali …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hayal seviyesi — is. Hayal düzeyi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düzey — is. 1) Bir yüzeyin veya bir noktanın yüksekliğindeki yatay sınır, seviye Su düzeyi. 2) Bir kursun basamaklarından her biri, kur (I) 3) mec. Bir nesnenin, bir kimsenin başka nesnelere veya kimselere göre olan değer ve yücelik derecesi, seviye… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.