havale

is., Ar. ḥavāle
1) Bir işi bir başkasının sorumluluğuna bırakma, ısmarlama, devretme

Bütün belgelerin bakanlığa havalesi gerekiyor.

2) Banka, postane vb. aracılığıyla gönderilen para

Ay başında havaleyi postaneye yatırdım.

3) Postane, banka vb. aracılığıyla para gönderildiğinde gönderenle alacak olanın adları ve para miktarı yazılı kâğıt, havale kâğıdı, havalename
4) tıp Gebelerde, küçük çocuklarda görülen bir çeşit çırpınmalı, bazen ateşli de olabilen hastalık
5) Bir arsayı çevirmek, kapamak için çekilen perde veya duvar

Bu ufacık binayı bahçe ve bostan, ahır ve selamlık gibi müştemilatından birtakım duvarlar, bölmeler, havalelerle öyle bir ayırtmış...

- Y. K. Karaosmanoğlu
6) Yüksek ve büyük bir görünüşü olma
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller
- <

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • havale — (A.) [ ﻪﻝاﻮﺣ ] ısmarlama, havale …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • HAVALE — Bir işi veya bir şeyi başka birine bırakma. Ismarlama. * Görmeyi önleyen duvar gibi perde. * Tıb: Küçük çocuklarda veya gebe kadınlarda bazan meydana gelen, baygınlık veren bir hastalık. * Postadan gelen emanet kâğıdı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • havale — Yollama ödeyicisinin, para, değerli kağıtlar veya benzeri nesneleri, yollayıcı hesabına yollama alıcısına ödemek ve yollama alıcısının da bunları kendi adına teslim almak üzere yetkili kılındığı sözleşme …   Hukuk Sözlüğü

  • HAVALE-İ MUACCELE — Huk: Havale konusunun, behemehal ödenmesi lâzım geldiği şekilde yapılan havale …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAVALE-İ MÜBHEME — Huk: Havale konusunun, ta cil veya te cili beyan olunmadan yapılan havale …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • HAVALE-İ MÜECCELE — Huk: Havale edilen şeyin vadesi geldiğinde ödenmesi şeklinde yapılan havale …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • havale etmek — 1) bir şeyin alınmasını, yapılmasını bir kimseye bırakmak, ısmarlamak, devretmek Mahkemeye havale edeceğim, orada bülbül gibi söylersin. Ö. Seyfettin 2) yollamak, göndermek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • havale göndermek (veya yollamak) — postane, banka vb. aracılığıyla birine para ödenmesini sağlamak Posta ile beş milyon liralık bir havale gönderdim …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • havale gelmek — 1) postane veya banka yoluyla para gelmek 2) gebe ve çocuklara çoğu zaman bayılma, yüksek ateşle beraber çırpınma krizleri gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • LEDE-L HAVALE — Havale olunduğu zaman …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.