ham madde

is.
Bir ürün veya mal oluşturmak için gerekli maddelerin işlenmeden önceki doğal durumu

Şekerin ham maddelerinden biri pancardır.


Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • HAM MADDE — Bir şeyin meydana getirilmesi için işlenilen ana maddelerden her biri …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ham — sf., Far. ḫām 1) Yenecek kadar olgun olmayan (meyve) Ham elma. 2) İşlenmemiş (madde) Ham petrol. 3) İdmansız Ham vücutla ancak bu kadar koşabilirim. 4) mec. Gerçekleşme kolaylığı veya imkânı olmayan Ham hayal. Ham teklif. 5) mec. Kaba, toplum… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • madde — is., Ar. mādde 1) Duyularla algılanabilen nesne 2) Bir cismi oluşturan öge, öz Cam yapmak için silisli maddeler kullanılır. 3) Yasa, sözleşme, antlaşma vb. metinlerde, her biri başlı başına bir yargı getiren ve çoğu kez rakamla belirtilen bölüm… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • drog — is., kim., Fr. drogue Hayvan ve bitkilerden kurutularak veya özel metotlarla toplanarak elde edilen, eczacılık ve kısmen sanayide kullanılan ham veya yarı ham madde …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • darboğaz — is., ekon. 1) Piyasalarda üretimin, kredilerin, döviz imkânlarının, sürümün, ham madde arzının ve malzeme stoklarının gereksinim düzeyi altına düştüğü sıkıntılı durum 2) mec. Toplumun, çözümlenmesinde güçlüklerle karşılaştığı bunalımlı durum …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • değişken maliyet — is., ekon. Belirli bir dönem içindeki toplam ham madde, vasıtasız işçilik, enerji tüketimi, fabrika malzemesi, amortisman ve komisyon ögelerinin değişiminden oluşan maliyet …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • imalat — is., tic., Ar. iˁmālāt 1) Ham madde işlenerek yapılan her türlü mal 2) İşlenerek yapılan üretim Bu paketler satılsın, imalata ondan sonra devam edilecekti. Ç. Altan Birleşik Sözler imalathane fason imalat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kadife — is., Ar. ḳaṭīfe 1) Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham madde lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş 2) sf. Bu kumaştan yapılmış, bu kumaşla kaplanmış Camları kapanmış bir arabanın yumuşak kadife minderleri, o çıplaklığa karşı, zavallı adamı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kıtlık — is., ğı 1) Kıt olma durumu, ihtiyaca yetmeyecek kadar azlık, az ve zor bulunma Toprak darlığı, ham madde kıtlığı ve nüfus artışı... F. R. Atay 2) Kuraklık, savaş vb. nedenlerle ürünün yetişmemesi ve bundan doğan açlık Memleketi kavuran kıtlık… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kriz yönetimi — is. İşletmelerde hatalı üretim, ham madde, kalite düşüklüğü, pazarlama vb. sebeplerle ortaya çıkan sorunlu dönemde işbaşına getirilen yöneticilerin davranışı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.