gömülmek

nsz
1) Gömme işi yapılmak veya gömme işine konu olmak

Çok muhteşem bir cenaze töreniyle gömüldü.

- Ç. Altan
2) -e Yerleşmek, oturtulmak, kendini gömmek

Abdi Bey'e kalsa, koltuğuna gömülüp gazetelerini okuyacak.

- A. İlhan
3) -e, mec. Yok olmak, kaybolmak, görünmez olmak

Eğer meselede bir sır varsa o sır Nina ile denize gömülmüştü.

- R. H. Karay
4) -e, mec. Bir şeyin derinliğine inmek

Hepsi kendi hayatlarının matemine gömülmüş bir hâlde dalgın ve mahzun idiler.

- H. C. Yalçın

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • sessizliğe gömülmek — sesi çıkmamak, susmak Karanlık, içinden bir süre fısıltılar geldi, sonra her şey derin bir sessizliğe gömüldü. Y. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yasa gömülmek — çok üzülmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • karanlığa gömülmek — 1) koyu karanlık içinde kalmak 2) büyük sıkıntı ve keder içinde kalmak Türkiye nin güneşi battı, karanlığa gömüldük. B. Felek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sandığa gömülmek — seçimde ağır yenilgiye uğramak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • komünmek — gömülmek; gömer görünmek II, 158 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • batmak — nsz, ar 1) Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek Sonra hani bir gemimiz batmıştı. S. F. Abasıyanık 2) Dünyanın dönüşü dolayısıyla güneş, ay ve yıldız ufkun altına inmek Güneş renksiz bulutlar altında batıyordu. Ö. Seyfettin 3) İflas etmek 4)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • defnedilmek — nsz, Ar. defn + T. edilmek Ölü gömülmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • defnolunmak — nsz, Ar. defn + T. olunmak Ölü gömülmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • gömülme — is. Gömülmek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • karanlık — sf., ğı 1) Işığı olmayan, bütünü veya bir parçası ışıktan yoksun olan 2) is. Işık olmama durumu Biz, karanlığın içinde ilerliyoruz. H. Taner 3) mec. Yasalara, töreye uygun olmayan Bu karanlık işlerin hesabını sorarlar. M. Ş. Esendal 4) mec.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.