allak bullak

sf.
Altüst, karmakarışık

Memleket zaten ayol, baksana allak bullak / Sen de hissinle yürürsen batarsın mutlak.

- M. A. Ersoy
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • allak bullak etmek — 1) karmakarışık bir duruma getirmek, düzeni bozmak Nuran Tiyatrosu nun kaderini allak bullak eden değişiklik de Sadi nin gelişi idi. T. Buğra 2) bir yeri veya bir şeyi dağıtmak 3) mec. aklını, zihnini düşünemez duruma getirmek Matematik… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • allak bullak olmak — 1) çok karışık duruma gelmek, altı üstüne gelmek, karmakarışık olmak, düzeni bozulmak Bütün insanların içleri dışına çevrilse dünya allak bullak olur. N. Araz 2) mec. karışmak Kötü haberi alınca kafası allak bullak oldu. 3) mec. şaşkına dönmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yüzü karışmak (veya allak bullak olmak veya alabora olmak) — can sıkıcı bir durum, yüzünden belli olmak Beraberce binmiş olduğumuz bir takside birdenbire yüzü karıştı, şoföre yüksek bir sesle... A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Ümit Kaftancıoğlu — (b. 1935, Sakarya village – d. 11 April 1980, Istanbul) was a Turkish TV producer, writer and columnist of the newspaper Cumhuriyet .He graduated from Cilavuz Village Institute in 1957 and worked as a primary school teacher in Derik in Mardin… …   Wikipedia

  • alan talan — sf. Karmakarışık, allak bullak, darmadağınık Ortaya bir kucak çamaşırla orta yaşlı, saçları alan talan bir Musevi kadını çıktı. H. R. Gürpınar Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller alan talan etmek alan talan olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çay — 1. is., bit. b. 1) Çaygillerden, nemli iklimlerde yetişen bir ağaççık (Thea chinensis) 2) bit. b. Bu ağaççığın özel işlemlerle kurutulan yaprağı 3) Bu yaprağın demlenmesiyle elde edilen güzel kokulu ve sarımtırak kırmızı renkli içecek O esnada… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • hercümerç — sf., ci, esk., Far. herc + merc Altüst, karmakarışık, darmadağınık, allak bullak Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller hercümerç etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • göz açıp kapayıncaya kadar — çok kısa bir sürede Daha ileride denizin yüzünü birdenbire allak bullak eden akıntıya benzer bir çırpıntı oluyor, bu çırpıntı göz açıp kapayıncaya kadar kesiliyor. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • leşini sermek — (birinin) öldürmek Evin içini allak bullak edip leşini gözünün önüne sereyim mi? S. M. Alus …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HERC Ü MERC — f. Darmadağınık. Karmakarışık. Allak bullak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.