Allahsız

sf.
Tanrı'yı tanımayan, Tanrı'nın varlığına inanmayan, Tanrısız

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • allahsız — sif. və is. 1. Allaha, dini etiqadlara inanmayan, dinsiz. Allahsızlar cəmiyyəti. 2. məc. dan. İnsafsız, zalım, amansız (bəzən zarafat, bəzən də töhmət yerinə işlənir). Vermə ürəyi, əmanətindir! Allahsız ilə həyat çətindir! Şəhriyar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • allahsız — sf. Acımasız, insafsız, vicdansız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nâhudâ — I. (F.) [ اﺪﺧﺎﻥ ] kaptan. II. (F.) [ اﺪﺧﺎﻥ ] Allahsız …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • bəde’tiqad — f. və ə. 1) etiqadı dönük, heç şeyə inanmayan; 2) dinsiz, allahsız, kafir …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • naxuda — f. Allaha inanmayan; allahsız f. gəmi kapitanı, gəmi başçısı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ateist — <yun.> Ateizm tərəfdarı, allahsız. Ateist fikrin tarixi. Ateist görüşlərin rüşeymləri. Ateist baxış və əqidəsi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • imansız — sif. 1. Dinsiz, Allahsız, etiqadsız; kafir. // İs. mənasında. <Bəndalı:> Görmürsən bu imansızları, bu saqqalı qana bulanmışları! M. C.. 2. məc. Mərhəmətsiz, insafsız, qəddar. Dinsizin öhdəsindən imansız gələr. (Ata. sözü). Yaman imansız… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • laməzhəb — sif. <ər.> Məzhəbsiz, dinsiz, Allahsız. // İs. mənasında. <Hacı Səmsam:> Mən bu laməzhəblərin hər birinin başına on tümən verəcəyəm. P. M.. // Söyüş məqamında işlənir. <Kərbəlayı:> Pərvərdigara, . . ikinci, başıma tənbəki oyunu… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mürtəd — is. və sif. <ər.> 1. Öz dinini (müsəlmanlığı) atmış; Allahsız, dinsiz, imansız, babi. Məsələn, mənə deyirlər filankəs babidir, yəni mürtəddir. C. M.. <Molla Vəli:> Mən onu deyə bilərəm ki, o mürtəddir və qanı halaldır. Ə. H.. // Dönük …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yer — is. 1. Üzərində sakin olduğumuz planet: Yer kürəsi (bu mənada böyük hərflə). Ay Yerin peykidir. Yerlə Günəş arasında 150 milyon kilometr məsafə var. Yer Günəş ətrafında fırlanır. 2. Quru (su səthi müqabili). Dənizdən yer görünmürdü. 3. Yer… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.