geri çekilme

is., ask.
1) Savaşı daha elverişli şartlarda sürdürmek amacıyla bir askerî birliğin başka bir mevzi veya bölgeye hareket etmesi, ricat

Paşa, geri çekilmelerde ve köy, kasaba, şehir kayıplarında bile bu kayıpların kazanç yanları olduğuna hepsini inandırmıştı.

- T. Buğra
2) mec. Vazgeçme

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • geri — 1. is., hlk. Araba üzerine gerilerek kenarları arabanın korkuluğuna tutturulan ve içine saman veya tahıl doldurulan büyük kıl çuval 2. is. 1) Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt taraf, ileri karşıtı Amerikan barın gerisinden işaret eden… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ricat — is., ti, esk., Ar. ricˁat 1) Vazgeçme 2) ask. Gerileme, geri çekilme, geri kaçma 1683 te Viyana ricati ile imparatorluk, Avrupa fetihlerini kaybetmeye başlayacaktır. F. R. Atay Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ricat etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ric'at — (A.) [ ﺖﻌﺝر ] 1. geri dönüş. 2. geri çekilme …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ENGARE — f. Tamamlanmayan, eksik kalan iş, nakış veya taslak. * Hikâye, efsâne, roman, kıssa. * Başdan geçen bir olayı tekrarlama. * Hesap defteri. * Utanarak geri geri çekilme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TERAHİ — İşde gayretsizlik, gevşeklik, ihmal. * Uzaklaşma. * Sonraya bırakma. * Gecikme, geç kalma. * Geri durma, geri çekilme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • gerileme — is. 1) Gerilemek işi 2) biy. Bir dokunun, bir organın bir evrim geçirmesi veya bir yapının basitleşmesi 3) man. Sonuçlardan ilkelere, etkilerden sebeplere ve birleşiklerden yalınçlara doğru usa vurma işlemi 4) ruh b. Kavrama yeteneğinin giderek… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FER — (Ferr) Geri çekilme, kaçma, firar …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • SEVK-ÜL CEYŞ — Askerî birliklerin lüzumlu yere sevkini ve geri çekilme işini idare etme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İNDİFA — Def olma. * Meydana çıkma. Yerden fışkırma. * Söze girişme. * Geri çekilme. * Başlama. * Teveccüh eyleme. * Yer yer baş gösterme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KAHKARA — Geri geriye gelme, dövüşerek çekilme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.