SQLSTATE[42000] [1203] User dic already has more than 'max_user_connections' active connections genel sekreter


genel sekreter

is.
Bazı kamu kuruluşlarında, siyasi partilerde veya büyük özel kuruluşlarda yönetim işlerini yürüten görevli, genel yazman, umumi kâtip

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • genel — sf. 1) Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi Genel seçim. Genel tarih. 2) Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • genel sekreterlik — is., ği 1) Genel sekreter olma durumu 2) Genel sekreterin yetkisi ve makamı, genel yazmanlık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sekreter — is., Fr. secrétaire 1) Yazman 2) Özel kuruluşlarda veya kamu kuruluşlarında yönetim ve yazışmalardan sorumlu kimse, yazman 3) Basında sayfa düzenlemesini yapan gazeteci Birleşik Sözler genel sekreter …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • genel yazman — is. Genel sekreter …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • durum — is. 1) Bir şeyin içinde bulunduğu koşulların hepsi, vaziyet, hâl, keyfiyet, mevki, pozisyon Genel Sekreter, kazadaki sıtma durumu hakkında verdiğim uzun tafsilattan pek memnun kaldı. R. N. Güntekin 2) Duruş biçimi, konum 3) Bireyin toplum… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • söylev — is. Bir topluluğa düşünceler, duygular aşılamak amacıyla söylenen, uzunca, coşkulu ve güzel söz, nutuk, hitabe Genel sekreter, heykelin önünde verdiği söylev esnasında, biraz evvel kurdeleyi kestiği makasla oynarken parmağını kanatmıştı. R. N.… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • umumi kâtip — is., bi, esk. Genel sekreter …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yazman — is. 1) Özel veya kamu kuruluşlarında haberleşmeyi sağlayan, yazışma yapabilen görevli, kâtip, sekreter 2) Özel veya kamu kuruluşlarında yazışmalardan sorumlu kimse, sekreter Birleşik Sözler başyazman genel yazman …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.