genel kurul

is.
Bir kuruluşta üyelerin tamamının katılımıyla yapılan toplantı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • genel — sf. 1) Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi Genel seçim. Genel tarih. 2) Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan Genel bir sıralama yapmak gerekirse denebilir ki dünyada en iyisi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kurul — is. Bir işi yapmak, yönetmek veya bir kurum ve kuruluşu temsil etmek için görevlendirilmiş kişilerden oluşmuş topluluk, heyet, konsey, asamble Birleşik Sözler alt kurul genel kurul seçici kurul yarkurul Bakanlar Kurulu balotaj kurulu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • alt kurul — is. 1) Belli bir konuyu ele almak amacıyla bir kurul içinden birkaç kişi seçilerek oluşturulan kurul, encümen, komisyon, komite 2) Meclis veya herhangi bir kurultayda bazı konuları inceleyerek varılan sonuçları tartışılmak için genel kurula… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sözcü — is. 1) Bir kurul, bir topluluk veya kişi adına söz söyleme, onun düşünce ve davranışlarını savunma yetkisi olan kimse Kongrede bunların beş yüz sözcüsü bulunuyordu. H. Taner 2) Bir komisyonun verdiği kararların gerekçesini kaleme alıp genel kurul …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Kassationshof (Türkei) — Logo des Kassationshofs der Türkei …   Deutsch Wikipedia

  • Yargıtay — Die römische Göttin der Gerechtigkeit und des Rechtswesens Iustitia vor dem Hauptgebäude des Gerichts Ankara, 5. Oktober 2008 …   Deutsch Wikipedia

  • Mehmet Ali Aydınlar — Born July 24, 1956 (1956 07 24) (age 55)[1] Arapgir, Malatya Province, Turkey Residence Istanbul, Turkey …   Wikipedia

  • Hochschulrat (Türkei) — Yükseköğretim Kurulu Gründung 1981 Hauptsitz Ankara Behördenleitung Yusuf Ziya Özcan Web …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.