geçirme

is.
Geçirmek işi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • geçirgenlik — is., ği 1) Bazı cisimlerin, içlerinden gaz, sıvı, akım vb. geçirme özelliği Kalkerli topraklarda geçirgenlik yoktur. 2) gök b. Saydam cisimlerin ışığı geçirme derecesi 3) jeol. Kayaçların, sıvıların geçebilmesine karşı elverişliliği, geçirimlilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kayıt — 1. is., ydı, Ar. ḳayd 1) Bir yere mal ederek deftere geçirme Çocuğun kaydı bulunamadı. 2) Bir yazının, bir hesabın tarih, numara vb.nin veya kopyasının bir yerde yazılı bulunması Hafızama güvenmeyiniz. Kayıtlarınız daha sağlamdır. R. H. Karay 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • İNFAZ — Sözünü geçirme. Bir hükmü yerine getirme. * Aldığı emre göre birisini öldürme. * Öte tarafa geçirme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • aktarma — is. 1) Aktarmak işi 2) Bir taşıttan başka bir taşıta geçme Bebek ten aktarma Rumeli kıyısı vapurları bulunurdu. R. H. Karay 3) Sürülmemiş tarlayı ilk veya ikinci kez sürme 4) Arıları bir kovandan ötekine geçirme 5) ed. Alıntı 6) sp. Bir oyuncunun …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • beyan değeri — is., fiz. İletkenler için akım geçirme yeteneğinin belirtisi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • braket — is., İng. bracket Dikişten çıkan kitapların sırtına makine ile bez geçirme …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çözümleme — is. 1) Çözümlemek işi 2) dbl. Bir cümledeki kelimelerin hangi kelime türünden olduklarını veya özne, tümleç, yüklem görevlerinden hangisinde bulunduklarını belirtme, tahlil 3) dbl. Kelimenin kökünü bulup eklerini gösterme 4) ed. Bir metni belirli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • derdest — is., esk., Far. derdest 1) Yakalama, tutma, ele geçirme 2) sf., huk. Görülmekte olan Derdest dava. Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller derdest etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • derpiş — is., esk., Far. derpīş Öngörme, göz önünde tutma, aklından geçirme Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller derpiş etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • devir — 1. is., vri, Ar. devr Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası, dönem, periyot Bana sorarsanız devrimiz nasihat devri olmaktan çıktı. B. Felek Birleşik Sözler devrihindi devrisaadet Cilalı Taş Devri kuluçka devri Maden Devri …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.