füsunkâr

sf., esk., Far. fusūnkār
Sihirli, büyülü, afsunlu

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • füsunkar — sif. <fars.> Valehedici, məftunedici, heyranedici, əfsanəvi. Füsunkar mənzərə. – Səmavi tüllərdən əynində köynək; Füsunkar bir gəlin oturmuşdu tək. M. D.. Bahar füsunkar, əfsanəvi gözəlliyilə bizim ellərə gəlirdi. M. Rz …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • füsunkar — f. bax: füsunsaz …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • FÜSUNKÂR — f. Büyüleyici. Cezb ve celbedici. Hayranlık verici …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • afsunlu — sf. Büyülü, sihirli, füsunkâr …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sihirli — sf. Büyülü, afsunlu, füsunkâr Bu sihirli şarapla para, Garden Bar da, Tanrı nın gecesi su gibi akardı. E. E. Talu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • füsungər — f. bax: füsunkar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • pürəfsun — f. çox füsunkar; əfsunkar …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ahəng — is. <fars.> 1. Səslər, rənglər və s. arasında uyğunluq, müvafiqət. Ahəngi pozmaq. Səslərin xoş ahəngi. Boyalarda ahəng yoxdur. – Səslərin ahəngi cırcıramanın oxumasına elə bənzəyirdi ki, sanki, doğrudan da, cırcırama o sözləri deyirdi. S. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • boyalı — sif. 1. Boyanmış, rənglənmiş, rəngli; boya sürtülmüş. Boyalı kağız. – <Kişinin> qara boyalı bığlarının ətrafındakı dərin cizgilər gah bu füsunkar mənzərə qarşısında xəfiflənir, gah da dərinləşərək ağır qayğılar ifadə edirdi. Ç.. Dükan bazar …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cadu — is. <fars.> 1. Sehr, sehrbazlıq. <Xanpəri:> <Dərvişin> cadusunda mən bir hikmət görmüşəm ki, əgər istəsə, bu saatda məni qocamdan boşadar. M. F. A.. <Xırda xanım:> Ağa dərviş, deyirlər siz cadu ilə möcüzələr görsədirsiz,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.