formalizm

is., Fr. formalisme
Biçimcilik

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • formalizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. formalizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ścisłe trzymanie się obowiązujących przepisów, zasad, norm; podejście biurokratyczne, pedanteria : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • formalizm — m IV, D. u, Ms. formalizmzmie, blm 1. «drobiazgowe przestrzeganie ustalonych form, przepisów bez wnikania w ich treść; przesadna skrupulatność, pedanteria, formalistyka» Czczy, przesadny formalizm. 2. filoz. «stanowisko w filozofii, nauce i… …   Słownik języka polskiego

  • formalizm — <lat.> 1. İşin mahiyyəti zərərinə olaraq, onun ancaq zahiri cəhətinə riayət etmə; bir şeyə ciddi formal münasibət; rəsmiyyət, rəsmiyyətçilik. 2. Məntiqdə, sənətşünaslıqda və s. elmlərdə ideya məzmunundan, obyektiv varlıqdan, ictimai… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • formalist — <lat.> 1. İşin mahiyyətinin zərərinə olaraq bir şeyə formal münasibət bəsləyən adam; rəsmiyyətçi. 2. Formalizm tərəfdarı (bax formalizm 2 ci mənada). Formalistlər etikanın vəzifələri içərisindən əxlaq problemlərinin öyrənilməsini çıxarıb… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • formalism — FORMALÍSM s.n. 1. Orientare în artă, estetică, muzică, literatură care rupe forma de conţinut, tinzând să supraaprecieze forma operei de artă în dauna conţinutului, să considere forma un scop în sine şi nu ca expresie a conţinutului. 2. Atitudine …   Dicționar Român

  • artystostwo — n III, Ms. artystostwowie, blm «przewaga formy nad treścią w twórczości artystycznej; formalizm» Artystostwo aktorów, muzyków, plastyków. Rozprawić się z artystostwem w literaturze. Czyjaś poezja jest artystostwem …   Słownik języka polskiego

  • faryzeusz — m II, DB. a; lm M. e a. owie, DB. y a. ów 1. hist. «członek stronnictwa religijno politycznego w starożytnej Judei, powstałego w II w. przed n.e., reprezentującego narodowy, konserwatywny kierunek w judaizmie i ścisły formalizm religijny» 2.… …   Słownik języka polskiego

  • formalistyka — ż III, CMs. yce, blm → formalizm w zn. 1 …   Słownik języka polskiego

  • talmudyzm — m IV, D. u, Ms. talmudyzmzmie, blm «zespół dogmatów opartych na Talmudzie; ścisłe przestrzeganie tych dogmatów» przen. «ścisłe, bezkrytyczne przestrzeganie przepisów; formalizm» …   Słownik języka polskiego

  • technicyzm — m IV, D. u, Ms. technicyzmzmie, blm 1. książk. «przerost formy nad treścią w dziele; formalizm» 2. książk. «przesadne uznawanie prymatu techniki w życiu społecznym» …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.