alıcı yönetmeni


alıcı yönetmeni
is., sin., TV
1) Alıcıyı doğrudan doğruya çalıştıran ve yöneten, alıcı hareketlerini gerçekleştiren, görüntülerin filme alınmasını sağlayan kimse, kameraman, çekimci
2) Televizyon alıcısını doğrudan çalıştıran kimse, kameraman

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • alıcı — is. 1) Satın almak isteyen kimse, müşteri 2) Kendisine bir şey gönderilen kimse 3) fiz. Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren aygıt Radyo alıcısı. 4) fiz. Almaç 5) sin., TV Kamera 6) hlk. Azrail Birleşik Sözler alıcı kuş alıcı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yönetmen — is. 1) Bir kuruluşu yönetme yetkisi olan kimse, müdür, direktör 2) sin., tiy. Tiyatro ve sinema oyunlarında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzenleyen, metin, yorum, dekor, müzik vb. ögeler arasında birlik sağlamaya çalışan kimse, rejisör… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çekimci — is. 1) Yapımcı 2) sin., TV Alıcı yönetmeni …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kameraman — is., sin., TV, Fr. cameraman Alıcı yönetmeni …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • odaklayıcı — is. Alıcısının çalıştırılması sırasında odaklamayı gerçekleştiren alıcı yönetmeni yardımcısı …   Çağatay Osmanlı Sözlük


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.