ezilmek

nsz
1) Ezme işine konu olmak

Altın tas içinde kınam ezildi / Gümüş tarak ile zülfüm düzüldü.

- Halk türküsü
2) Açlık sıkıntısı duymak

İçim eziliyor, bir bardak süt içeyim.

Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • midesi ezilmek (veya kazınmak) — açlık duymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yüreği ezilmek — 1) üzülmek, acı duymak Yüreğim merhametten eziliyor, dizlerim vücudumun yükü altında çökecek gibi oluyordu. R. N. Güntekin 2) açlık duymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • içi ezilmek — 1) üzülmek, yüreği burkulmak Şimdi içine bir pişmanlık çökmüştü, içi ezilmişti. H. Taner 2) acıkma hissi duymak 3) mec. sıkıntı ve heyecan içine düşmek Ay içim eziliyor kızım... Uzatma çabuk söyle. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • pâmâl — (F.) [ لﺎﻡﺎﭘ ] ezilmek, çiğnenmek. ♦ pâmâl olmak ezilmek, çiğnenmek, ayaklar altında kalmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • ezilme — is. Ezilmek işi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ezim ezim — zf. Ezmek veya ezilmek fiillerine getirilerek onların anlamlarını pekiştiren bir söz İçi ezim ezim eziliyordu. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • — is. 1) Herhangi bir durumun, cismin veya alanın sınırları arasında bulunan bir yer, dâhil, dış karşıtı Deniz gecenin içinde, gece denizin içindedir. Ç. Altan 2) Oyuk şeylerin boşluğu 3) Cisimlerin yüzeyleri arasında kalan her nokta Tahtanın içi… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kaptırmak — i, e 1) Bir şeyin ele geçirilmesine, kapılmasına yol açmak 2) Vücudun herhangi bir organı, bir kaza sonucunda makine tarafından ezilmek veya koparılmak 3) mec. Yanlış bir davranış sonucu birine uygun imkânı sağlamak, fırsat vermek 4) mec. Elinden …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • turşulaşmak — nsz 1) İyice ezilmek, turşu gibi olmak 2) Yorgunluktan hareket edemez duruma gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yürek — is., ği, anat. 1) Kalp 2) Bir kimsenin ruhsal yönü, gönül Fazıla Hanım ın elleri terliyor, yüreği sarsılıyordu. S. F. Abasıyanık 3) Kupa (I) 4) mec. Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, korkusuzluk, cesaret Bu iş yürek ister. 5)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.