elektrik saati

is.
Elektrik sayacı

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • elektrik — 1. <yun.> 1. Materiyanın, yüklü hissəciklərdən: elektronlardan, pozitronlardan, protonlardan və s. dən ibarət forması. Elektrik haqqında nəzəriyyə. 2. Xalq təsərrüfatının bütün sahələrində və məişətdə işlədilən enerji növlərindən biri.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • elektrik — is., ği, fiz., Fr. électrique 1) Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerji türü 2) Bu enerjinin gündelik hayatta kullanılan biçimi 3) Bu enerjiden elde edilen aydınlanma 4) Fiziğin, bu enerji ile… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • elektrik sayacı — is. Kullanılan elektrik enerjisinin miktarını gösteren araç, elektrik saati …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • saat — is., ti, Ar. sāˁat 1) Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası Karabalçıklı çiftliği kasabadan sıkı yürüyüşlerle bir saat çeker. R. N. Güntekin 2) Vakit, zaman Oyuncular meyus olmayarak gene saati… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • xronoskup — <yun. chronos – vaxt və skopeo – baxıram> Son dərəcə qısa (saniyənin mində birinə qədər) vaxtları ölçmək üçün elektrik saatı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • SantralIstanbul — The SantralIstanbul ( tr. Santralİstanbul), opened in 2007, is an arts and cultural complex located at the upper end of Golden Horn in the Eyüp district of Istanbul, Turkey. The center, consisting of a modern art museum, an energy museum, an… …   Wikipedia

  • pik — <fr.> Sivriuclu dağ zirvəsi; formasından asılı olmayaraq dağ zirvəsinin ən yüksək nöqtəsi. Qələbə piki. ◊ Pik saatı (vaxtı) – nəqliyyatın, elektrik stansiyasının və s. ən gərgin iş vaxtı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qoyun — 1. is. Ət, yun və süd verən sıx, qıvrım tüklü gövşək ev heyvanı. Alışan tayaların işığında hürküşüb bir birinə qarışmış qoyun sürüləri mələşir. M. Rz.. ◊ Qoyun kimi – təbiətcə çox yumşaq, həlim, sakit, dinc. Qoyunu qoyun ayağından, keçini keçi …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • tamam — is. <ər.> 1. Bitmə, qurtarma, sona çatma, bitirmə. Tamam etmək (eləmək) – 1) qurtarmaq, bitirmək, axıra çatdırmaq, tamamlamaq. Barışdırmaq rəsmini tamam edəndən sonra qonaqlar şüru etdilər çay içməyə. Ə. H.. <Əsəd:> Oxudum, dərsimi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.