SQLSTATE[42000] [1203] User dic already has more than 'max_user_connections' active connections el altından


el altından

zf.
Gizlice

... el altından Anadolu'ya silah kaçırtmak yollarını temin etmekteydi.

- H. E. Adıvar

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • altından kalkamamak — 1) bir işi başaramamak, becerememek, üstesinden gelememek Bu işin altından kolay kolay kalkamaz. 2) mec. kendini savunamamak Altından kalkamayacağı suçlamalar ileri sürdüler …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • altından çapanoğlu çıkmak — girişilen işte başa dert olacak bir durumla karşılaşmak Kısa kesmekten yanaydı ama paraları uzatsa altından bir çapanoğlu çıkar mıydı? O. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • altından girip üstünden çıkmak — (bir servetin) malı, parayı düşüncesizce harcayıp tüketmek Babasından kalan servetin altından girip üstünden çıkmıştı. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bıyık altından gülmek — birinin durumuna belli etmemeye çalışarak gülümsemek Çocuklar, şimdilik ele güne karşı onların ana, babası olmakla övünmemize bıyık altından gülmektedirler. H. Taner …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • saman altından su yürütmek — belli etmeden iş çevirmek, ortalığı karıştırmak Saman altından su yürüten, ürkek, kaypak görünüşlü insanoğlunu tanımışlığı var. Y. Kemal …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • başının altından çıkmak — (bir şey birinin) birinin hilesiyle yapılmak Anlaşıldığına göre bu iş Saniye nin İstanbullu anasının başının altından çıkmıştı. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • değirmen taşının altından diri çıkar — en ağır şartlarda bütün güçlükleri yener anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aba altından değnek (veya sopa) göstermek — 1) (bir kimseye) yumuşak görünmekle birlikte yine de başkalarının gözünü korkutmak 2) (bir kimseye) imalı bir biçimde tehdit etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baskıdaki altından askıdaki salkım yeğdir — kullanılan, işe yarayan değersiz şey, saklanan ve kullanılmayan çok değerli şeyden daha iyidir anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • köprünün (veya köprülerin) altından çok su (veya sular) aktı (veya geçti) — zamanla şartlar çok değişti, eski durum kalmadı anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.