ekseriyetle

zf.
1) Genellikle

Şenlik pansiyonerleri de ekseriyetle iratları düzgün kimseler değildir.

- H. R. Gürpınar
2) Çoğunlukla

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • EKSERİYETLE — Daha ziydesiyle. Çoklukla …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • AHYUS — Ekseriyetle su kenarında biten bir ot …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • çoğunlukla — zf. 1) Çoğunluğa dayanılarak, ekseriyetle Karar çoğunlukla alındı. 2) Genellikle Çoğunlukla akşamları ve bazen sabahleyin sisler içinde kalıyoruz. R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • genellikle — zf. Genel olarak, büyük bir çoğunlukla, çoğu kez, çoğunlukla, çoklukla, ekseri, ekseriya, ekseriyetle, umumiyetle Türkler genellikle konukseverdir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • indi — sf., esk., Ar. ˁindī Herkesçe kabul edilebilecek bir temele bağlanamayıp yalnız bir kişinin kendi kanısına dayanan Bizden evvelki zamanların tarihleri hep değilse de ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • irat — is., dı, Ar. īrād 1) Gelir Şenlik pansiyonerleri de ekseriyetle iratları düzgün kimseler değildir. H. R. Gürpınar 2) Gelir getiren mülk Zavallının iratlarında oturan kiracılarla uğraşarak kırmadığı koz, çevirmediği dolap kalmıyordu. Ö. Seyfettin… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • nafile yere — zf. Boş yere, boşu boşuna Ekseriyetle hep şahsi hesaplardan gizlenen bu sebepleri, nafile yere böyle yükseklerde ararız. A. Ş. Hisar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • Taoizm — is., öz., din b., fel., Fr. taoïsme 1) Taoculuk 2) mec. Falcılık Bugün kadınlar arasında yaşayan tandırname ... ahkâmı ekseriyetle Türk Taoizmi demek olan eski falcılığın artakalanları olmak muhtemeldir. Z. Gökalp …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istinat etmek — dayanmak, yaslanmak Bizden evvelki zamanların tarihleri ekseriyetle indi vesikalara istinat etmiştir. A. Gündüz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • EKSERİ — f. Çoğu zaman, çok defa, ekseriyetle …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.