ek fiil

is., dbl.
Ad, sıfat, zamir vb. ad soyundan kelimelerin yüklem görevinde kullanılmasını sağlayan yardımcı fiil, ek eylem

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

 • fiil — is., Ar. fiˁl 1) İş, davranış 2) dbl. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem Birleşik Sözler fiil cümlesi fiil çekimi fiil gövdesi fiil kökü fiil tabanı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fiil çekimi — is., dbl. Fiil, ad kök veya gövdelerine zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı da veren eklerin getirilmesi, fiil tasrifi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fiil gövdesi — is., dbl. Kökü bir başka yapım eki almış fiil …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fiil kökü — is., dbl. Fiil soyundan bir kelimenin bölünmeyen anlamlı kısmı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fiil tabanı — is., dbl. Fiil kök ve gövdelerinin çekim eki almamış hâli …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • fiil tasrifi — is., dbl., esk. Fiil çekimi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • FİİL — (Fi l) Müessirin te siri. Amel, iş. *Gr: Hâdiseye veya zamana delâlet eden kelime. (Sarf bilgisinde geniş izahı vardır.) Türkçede; gelme, gitme, yazma, okuma, gezme gibi kelimelere de fiil denir. (Fi l diye de yazılır …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

 • fiil cümlesi — is., dbl. Bildirme veya isteme kiplerinden biriyle kurulan ve olumsuzu ma/ me eki ile yapılan cümle …   Çağatay Osmanlı Sözlük

 • FIIL — fiilio …   Abbreviations in Latin Inscriptions

 • fiil — eylem; hareket; edim; iş …   Hukuk Sözlüğü

 • fiil ehliyeti — Bir kimsenin, kendi eylemleriyle haklar ve yükümlülükler yaratması yeteneği …   Hukuk Sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.