düzenbaz

sf., T. düzen + Far. -bāz
Hile yoluyla aldatan, hile yapan

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • DÜZENBAZ — Hile yapan, aldatıcı …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • çıfıt — sf., Ar. ceḥūd Hileci, düzenbaz Birleşik Sözler çıfıt çarşısı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dümenci — is. 1) Gemilerde dümeni kullanan kimse 2) sf., argo En tembel Bahriye Mektebinden dümenci yani sonuncu olarak çıktım. A. Ş. Hisar 3) sf., argo Dalavereci, hileci, düzenbaz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düzenbazlık — is., ğı Düzenbaz olma durumu Çıkarlar, paralar, asalaklıklar ve düzenbazlıklar girer işin içine. Ç. Altan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düzenci — sf. Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, entrikacı, dessas …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kampanacı — is., argo Düzenbaz, hilekâr, sahtekâr …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • köpoğlu — is., hkr. 1) Hain, düzenbaz anlamlarında kullanılan sövgü 2) tkz. Kurnaz, işini bilen, zeki kimse Vay köpoğlu, ne de güzel işini biliyor! …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mantarcı — is. 1) Mantar yetiştiren veya satan kimse 2) sf., argo İnsanları birtakım hilelerle şaşırtıp paralarını çalan (kimse), düzenbaz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • numaracı — is., tkz. Yalan dolanla iş gören (kimse), düzenbaz, hileci …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • üfürükçü — is. Okuyup üfleyerek hastalıkları savdığını ileri süren ve böylece bilgisiz kimseleri dolandıran düzenbaz kimse Eskiden üfürükçüler vardı, isteyenleri yere yatırıp pestil gibi çiğnerlerdi. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.