alabilme


alabilme
is.
Alabilmek işi

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • alırlık — is., ğı, fel. Duygusal uyarımları alabilme yeteneği, idrak kabiliyeti …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • esnek — sf., ği 1) Bir dış gücün etkisi altında uzama, kısalma, eğrilme vb. biçim değişikliklerine uğradıktan sonra, etkinin kalkmasıyla eski biçimini alabilme özelliğinde olan, elastiki Çelik ve kauçuk çok esnek cisimlerdir. 2) mec. Değişik yorumlara… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yetenek — is., ği 1) Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet Gençleri yeteneklerine göre işe yöneltmeli. 2) Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite 3) eğt. Kişinin kalıtıma dayanan ve… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KABİLİYET — Dıştan gelen te sirleri alabilme gücü. * İstidat, anlayış, kabul edebilirlilik. Kabul edici yüksek bir kuvvete mâlik olmak, olabilirlilik …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • önalım hakkı — şufa hakkı ; bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkı …   Hukuk Sözlüğü


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.