dövmek

-i, -er
1) Tokat, yumruk, tekme vurarak canını acıtmak

Harp Divanına vermeden önce, şurada kemiklerini kırıncaya kadar bir dövsem!

- H. E. Adıvar
2) Çamaşır, halı vb.ni tokaç, sopa gibi şeylerle vurarak temizlemek
3) -de Bir şeyi toz durumuna getirmek için ezmek

Döveçte karabiber dövmek.

4) Ezmek
5) Çırpmak
6) Ateşte ısıtılarak yumuşatılmış bir madeni, vurarak istenilen biçime getirmek

Demiri tavında dövmeli.

7) Topa tutmak

Gemi kaleyi dövdü.

8) Çarpmak, vurmak

Ayakları ile suyu dövüp ürküttüğü balığı gagası ile havalandıran beyaz pelikan.

- S. F. Abasıyanık
9) nsz Davul vb. çalmak, vurmak
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • yayık dövmek — yayık yaymak Yayık dövmek, yağ çıkartmak yeni gelinlerin görevi. N. Araz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eşek sudan gelinceye kadar dövmek — tkz. adamakıllı dövmek ... uslu otur yoksa ufak bir münasebetsizliğini duyarsam eşek sudan gelinceye kadar döverim, kemiklerin kırılır, anladın mı? R. H. Karay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • düven sürmek (veya dövmek) — düvenle ekinlerin tanelerini başaklarından çıkarmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • davul çalmak (veya dövmek) — 1) davula vurarak ses çıkarmak 2) mec. bir şeyi herkesin haber alabileceği biçimde ortalığa yaymak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • havanda su dövmek — boşuna uğraşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • harman dövmek — ekin tanelerini saptan ayırma işini yapmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • harman dövmek keçinin işi değil — önemli işler herkese yaptırılmaz anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dizini (veya dizlerini) dövmek — pişmanlık duymak Ne ettik de kaderimizi İngilizlerle Fransızların kaderine bağladık, diye dizlerini döven ... amatör diplomatlar... Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tepesinde havan dövmek — üst katta oturan biri, gürültü yaparak alt kattakini rahatsız etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • saçı topuklarını dövmek — saçı çok uzun olmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.