dönüşlü

sf.
1) Dönüşü olan
2) dbl. Öznesi ile nesnesi bir olan, mutavaat
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • dönüşlü çatı — is., dbl. Fiildeki kavramın özneye döndüğünü bildiren ve çoğu kez n , bazen de l veya ş ekleriyle kurulan çatı: Sevinmek (sev in mek), yorulmak (yor ul mak) gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dönüşlü fiil — is., dbl. Kavramın özneye dönüşmesini sağlamak için çoğu kez n bazen de l veya ş çatı ekleriyle kurulan fiil, mutavaat fiili …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dönüşlü zamir — is., dbl. Kişi kavramını pekiştirerek belirten zamir. Türkçede bu kavram kendi sözüyle sağlanır Ben kendim aldım …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çatı — is. 1) Bir yapının, bir evin damını kuran parçaların bütünü Sık ağaçlar arasında yalnız üst katının çatısı görünen kırmızı aşı boyalı bir eski eve doğru yürüyorlardı. Ö. Seyfettin 2) Birbirine çatılmış, çakılmış şeylerin bütünü 3) Yapının tavanı… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çatı ekleri — is., ç., dbl. Fiil kök veya gövdelerinden dönüşlü, edilgen, işteş, ettirgen çatılar yapmaya yarayan ekler: (Sev in ), (sev il ), (sev iş ), (kapa t ), (geç ir ), (sev dir ) gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dönüşlülük — is., ğü Dönüşlü olma durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fiil — is., Ar. fiˁl 1) İş, davranış 2) dbl. Olumlu veya olumsuz olarak çekimli durumda zaman kavramı taşıyan veya zaman kavramı ile birlikte kişi kavramı veren kelime, eylem Birleşik Sözler fiil cümlesi fiil çekimi fiil gövdesi fiil kökü fiil tabanı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ikili çatı — is., dbl. İki görevde de kullanılabilen çatı: alınmak, toplanmak, sanılmak sözlerinin hem dönüşlü hem de edilgen çatı olarak kullanılması gibi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mutavaat — is., esk., Ar. muṭāvaˁat 1) Boyun eğme, uyma, itaat etme 2) sf., dbl. Dönüşlü Birleşik Sözler mutavaat fiili …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mutavaat fiili — is. Dönüşlü fiil …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.