dönmek

nsz, -er
1) Kendi ekseni üzerinde veya başka bir şeyin dolayında hareket etmek

İçeride anahtarın acı bir gıcırtısıyla döndüğünü duydum.

- Y. Z. Ortaç
2) -den, -e Geri gelmek, geri gitmek

Ertesi gün aynı yoldan Bodrum'a döndük.

- Halikarnas Balıkçısı
3) -e Yönelmek

Babam birdenbire bana döndü.

- S. F. Abasıyanık
4) -i Sapmak

Gülümseyerek bir köşeyi döndü.

- P. Safa
5) -e Bir şeyi andıracak duruma girmek, benzemek

Dikmen yolları, mabede adak için gidenlerin yollarına dönmüştü.

- A. Gündüz
6) Sınıfta kalmak

Çocuk çalışmazsa bu yıl döner.

7) -e Durumdan duruma geçmek, değişmek, olduğundan daha değişik bir durum almak, benzemek

Erkekler tekaüt olunca çocuğa dönüyorlar.

- R. N. Güntekin
8) -de Belirli bir yerde dolaşmak
9) -de Kendini bir yandan bir yana çevirmek

Yatağında sabaha kadar dönüp durdu.

10) Yönetilmek, düzene konulmak, çekip çevrilmek
11) -e Söz konusu etmek, hatırlamak

Biz yine onun gençliğine, lise öğretmeni olduğu zamana dönelim.

- H. Taner
12) -e Bırakılan bir konu veya işe başlamak
13) mec. Hileyle, gizlice yapılmak

Burada bir şeyler oluyor, bir şeyler dönüyor ama anlayamıyorum.

- R. H. Karay
14) din b. İnanç, din veya düşüncesini değiştirmek

... annesinin İtalyan Yahudisiyken döndüğünü söylemişti.

- Ö. Seyfettin
Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • ters yüz dönmek — ters yüzüne dönmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • yıldırımla vurulmuşa dönmek — yıldırım çarpmışa dönmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ölmek var, dönmek yok! — neye mal olursa olsun bu iş yapılacak, yapılmasından kaçınılmayacak anlamında kullanılan bir söz Bu defa artık ölmek var, dönmek yoktur. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ters yüz geri dönmek — gittiği bir yerden istediğini elde edemeden dönmek Bugün hava çok sıcak, başka bir zamana bıraksak olmaz mı? Olur ya, neden olmasın deyip köyün arka tarafından ters yüz geri döndük. Y. K. Karaosmanoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • izine dönmek — esk. bir karar veya yargıdan geri dönmek, bir karardan vazgeçmek, rücu etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sağdan geri dönmek (veya etmek) — geri dönmek, geri dönüp gitmek Binbaşının gayriihtiyari içi sızladı, yaşlı bir kadını dövmeye kalkmış gibi utanma hissi duyarak sağdan geri etti, başı önünde mağlup ve mahcup merdivenleri indi. R. N. Güntekin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • denizden çıkmış balığa dönmek — sudan çıkmış balığa dönmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • eli boş dönmek (veya çevrilmek veya geri gelmek) — umduğunu alamadan dönmek Kaçan aşiretin izlerini bulamadıklarından, eli boş döndüler. A. Mithat …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ağlama duvarına dönmek — herkesin şikâyetini, derdini dinler duruma gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • aleyhe dönmek — karşı durum almak, karşı duruma geçmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.