döndürmek

-i, -e
1) Dönmesini sağlamak

Oğlu başını arkaya döndürdü.

- H. R. Gürpınar
2) -i Başarısız saymak, geri çevirmek

Sınavda döndürmüşler.

3) mec. Çevirmek, ... bir duruma getirmek

Beni serseme döndürdü.

4) mec. Düzene koymak, yönetmek

Tek başına bütün evi döndürüyor.

Birleşik Sözler
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • curcunaya çevirmek (veya döndürmek veya vermek) — (bir yeri) ortalığı karışık, gürültülü duruma sokmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dalavere çevirmek (veya döndürmek) — yalan dolanla gizlice kötü iş görmek Beyefendi dalaveresini döndüreceği yerleri adamlarından hiç kimseye söylemedi. Ö. Seyfettin …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dolap çevirmek (veya döndürmek) — hile ve dalavere ile iş yapmak İleride işler yapmaya, dolaplar çevirmeye başlarsa kendi de bundan istifade edecekti. E. E. Talu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • fırıldak çevirmek (veya döndürmek) — isteğini elde etmek için hileli yollara başvurmak Anasının gözü kardeşi, işi gücü fırıldak çevirmek. A. İlhan …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çılgına döndürmek — birini sevinç, öfke, kızgınlık vb. duygular sonucu aşırı ölçüde heyecanlandırmak Şöyle az buçuk mürekkep yalamış bir insanı böylesine üç nutuk çılgına döndürür. S. F. Abasıyanık …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ırgat pazarına döndürmek — (bir yeri) karışık ve dağınık bir duruma getirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • maymuna benzetmek (veya çevirmek veya döndürmek) — (bir şeyi) gülünç ve çirkin duruma sokmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • çarkı döndürmek — hlk. geçimini sağlamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • muma döndürmek (veya çevirmek) — her sözü dinler duruma getirmek, uslandırmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • baş döndürmek — başarıdan, gururdan, sevinçten çok mutlu duruma getirmek, aşırı heyecanlandırmak Ordu karargâhına giriş, artık bir mabede çıkılıyor gibi baş döndürür. F. R. Atay …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.