donatım

is.
1) Donatma, teçhiz
2) Bir fabrikayı, bir havaalanını, bir spor kuruluşunu veya bir askerî birliği etkinlik göstermesi için gerekli araç ve gereçlerle donatma
3) Bir sanat eserinde ikinci derecede olan ayrıntılar, yardımcı ögeler
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • ordu donatım — is., ask. Silahlı kuvvetlerin savaş gereç, araç vb. gereksinimlerini sağlamakla görevli sınıf …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TZDK — TüRkiye Zirai Donatim Kurumu (International » Turkish) …   Abbreviations dictionary

  • güneşlik — is., ği 1) Güneş ışınlarına engel olan perde veya buna benzer gereç 2) Siperlik Gözleri kasketinin güneşliğinde kayboldu. S. F. Abasıyanık 3) sf. Güneş ışınlarını alan (yer) 4) sin. Alıcı merceğini zararlı ışınlardan korumak için mercek önüne… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ordu — is. 1) Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü Şu kopan fırtına Türk ordusudur ya Rabbi / Senin uğrunda ölen ordu budur ya Rabbi. Y. K. Beyatlı 2) Bu topluluğun başlıca bölümlerinden her biri Dördüncü Ordu Karargâhına gidiş, artık bir mabede… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • teçhiz — is., esk., Ar. techīz Donatma, donatım Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller teçhiz etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • uyuşum — is. 1) Uyuşma durumu, uyuşurluk Bir uyuşuma varmanın tadını çıkara çıkara güneşli kaldırımda yürüyordu. M. N. Sepetçioğlu 2) sin., TV İki çekim arasında hareket, anlam, ışık, dekor, donatım, oyun bakımlarından aykırılık olmama durumu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • techîz — (A.) [ ﺰﻴﻬﺠﺕ ] donatım. ♦ techîz edilmek donatılmak. ♦ techîz etmek donatmak …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • techîzât — (A.) [ تاﺰﻴﻬﺠﺕ ] donatım …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • TECHİZÂT — (Techiz. C.) Donatım …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • TECHİZÂT-I ASKERİYE — Askerî teçhizat, askerî donatım …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.