dinsiz

sf.
1) Dinî inancı olmayan
2) mec. Acımasız
Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • dinsiz — sif. və is. 1. Heç bir dinə inanmayan; ateist. <Şeyx Sənan:> Dəlilik başqa bir fəzilətdir; Dinsiz olmaq da bir təriqətdir. H. C.. 2. məc. zar. Qəddar, mərhəmətsiz, insafsız adam haqqında. Dinsizin öhdəsindən imansız gələr. (Ata. sözü) …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • MARIK — Dinsiz, mürted, hak dinden çıkan …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • Demographie de la Turquie — Démographie de la Turquie Cet article contient des informations sur la démographie de la Turquie, incluant, entre autres, des statistiques démographiques sur les natalités, les mortalités, les migrations ainsi que sur les groupes cuturels,… …   Wikipédia en Français

  • Démographie de la Turquie — Cet article contient des informations sur la démographie de la Turquie, incluant, entre autres, des statistiques démographiques sur les natalités, les mortalités, les migrations ainsi que sur les groupes cuturels, ethniques et religieux. Sommaire …   Wikipédia en Français

  • Ethnie Turque — Démographie de la Turquie Cet article contient des informations sur la démographie de la Turquie, incluant, entre autres, des statistiques démographiques sur les natalités, les mortalités, les migrations ainsi que sur les groupes cuturels,… …   Wikipédia en Français

  • dinsizleşmek — nsz Dinsiz duruma gelmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dinsizleştirilmek — nsz Dinsiz duruma getirilmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dinsizleştirmek — i Dinsiz duruma getirmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dinsizlik — is., ği Dinsiz olma durumu Nasıldan, niçinden uzaktır davranışlarım; din de umurumda değil, dinsizlik de. T. Oflazoğlu …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • farmason — is., Fr. franc maçon 1) Mason 2) sf., hlk. Dinsiz, imansız …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.