dilim

is.
1) Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yassı parça

Biraz çay, birkaç dilim tereyağlı ekmek.

- S. F. Abasıyanık
2) Radyatör parçalarından her biri
3) ed. Değişik anlatı türü, masal, efsane, bilmece vb. bir metnin, bir eserin aslından az çok ayrılan değişik biçimli olanı, epizot
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • dilim — is. Uzununa dil kimi kəsilmiş parça, ya bu cür hissələrə ayrılmış bir şeyin hər parçası. Portağal dilimi. Qovundan bir dilim kəs. – Bürcəliyev çiynini ata ata güldü, onun . . yemiş dilimi kimi ağaran kəlləsi . . atılıb düşdü. S. R.. Ortalıqda… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilim-dilim — z. və sif. Dilimlər halında, dilimlər şəklində. Dilim dilim kəsmək. Dilim dilim etmək. Qovunu dilim dilim doğrayıb boşqaba yığmaq. – <Gülsənəm> . . balaca stolun üstünə dilim dilim doğradığı təndir çörəyi ilə bərabər, yağ, bal və pendir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dilim dilim — zf. Parça parça Karpuzu dilim dilim kestiler. Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller dilim dilim etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni senden bileyim — kişinin başına ne gelirse dilini tutmamasından gelir anlamında kullanılan bir söz …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dilim dilim etmek — dilimlemek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kerç — dilim, parça …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tilge — dilim, uzunlamasına kesilen her şey I, 429bkz: tilim …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • tilim — dilim. I, 397bkz: tilge …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • tilimsinmek — dilim yapar görünmek II, 262 …   Divan-i Luqat-i it-Türk Dizini

  • ŞERHA — Dilim. Kesilip dilimlenmiş şey. parça …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.