dil bilgisi

is.
Bir dilin ses, biçim ve cümle yapısını inceleyip kurallarını tespit eden bilim, gramer

Ünlü adayı genç şarkıcıların, dil bilgisiyle fazla ilgilenmedikleri ortada.

- T. Uyar
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • betimsel dil bilgisi — is., dbl. Bir dilin belirli çağını inceleyen dil bilgisi, betimlemeli dil bilgisi, tasvirî dil bilgisi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • betimlemeli dil bilgisi — is., dbl. Betimsel dil bilgisi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • karşılaştırmalı dil bilgisi — is., db. Akraba dilleri ve lehçeleri karşılaştırarak inceleyen dil bilgisi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • tasvirî dil bilgisi — is., dbl., esk. Betimsel dil bilgisi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dil — 1. is. 1) Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli organ, tat alma organı Ağzımı dolduran kocaman dil, kelimelere yer bırakmıyor ki... Y. Z. Ortaç 2) Birçok aletin uzun, yassı ve çoğu hareketli… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • dil bilimi — is. Dillerin yapısını, gelişmesini, dünyada yayılmasını ve aralarındaki ilişkileri ses, biçim, anlam ve cümle bilgisi bakımından genel veya karşılaştırmalı olarak inceleyen bilim, lisaniyat, lengüistik, filoloji Birleşik Sözler art zamanlı dil… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • bükünlü dil — is., dbl. Dil bilgisi görevleri ve yapı bakımından kelime köklerini değiştiren dil Arapça bir bükünlü dildir …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ses bilgisi — is., dbl. Bir dilin seslerini boğumlanma noktaları, boğumlanma özellikleri vb. bakımlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • DBL. — Dil Bilgisi (International » Turkish) …   Abbreviations dictionary

  • bilgi — is. 1) İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat 2) Öğrenme, araştırma veya gözlem yolu ile elde edilen gerçek, malumat, vukuf Babası, önce ona, Mazlume ve ailesi hakkında birçok bilgi vermişti. H. E. Adıvar 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.