akliye

is., tıp, esk., Ar. ˁaḳliyye
1) Akıl hastalıkları ile ilgili hekimlik kolu

Akliye hekimi.

2) Akıl hastalıkları ile ilgili hastane bölümü
3) fel., top. b. Akılcılık

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • DELAİL-İ AKLİYE — Aklı ile bulunan deliller. Akla âid deliller …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EDİLLE-İ AKLİYE — Akıl ile bulunan isbat vâsıtaları, akli deliler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • EMRAZ-I AKLİYE — Akıl hastalıkları …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • akılcılık — is., ğı, fel. 1) Akla dayanan, doğruluğun ölçütünü duyularda değil, düşünmede ve tümdengelimli çıkarmalarda bulan öğretilerin genel adı, usçuluk, akliye, rasyonalizm, deneycilik karşıtı 2) top. b. Akla ve akıl yolu ile varılan yargıya inanma,… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • FISK — Haddini tecavüz. Günah. Haktan ayrılmak. * Fık: Allah ın emirlerini terk ve O na isyan etmek ve doğru yoldan sapıp çıkmak. Böyle olanlara şeriat dilinde fâsık denir.(Fısk; haktan udul, ayrılmak; hadden tecavüz, hayat ı ebediyeden çıkıp… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KUVÂ-YI SELÂSE — Üç kuvvet. (Kuvve i şeheviye, kuvve i gadabiye ve kuvve i akliye …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • RUHBAN — Korkmak, çekinmek, yılmak. * Rahib, Hristiyan din adamı. (Bak: Rehbaniyyet)(Hâsıl ı kelâm; biz Kur an şâkirdleri olan Müslümanlar, bürhana tâbi oluyoruz. Akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı efradları gibi …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • İBN-İ RÜŞD — (Kadı Muhammed Bin Ahmed) (Hi: 514 595) Endülüs Devleti zamanında yetişen bir filozoftur. Kurtuba da doğmuştur.(Kur an vahiy olmakla beraber delâil i akliye ile te yid ve tahkim edilmiş. Evet kâmil ukalânın ittifakı buna şâhiddir. Başta ulema i… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.