denetçi

is.
1) Denetlemeyle görevli kimse, murakıp, kontrolör
2) sin., TV Görüntülerin, sesin, rengin kusursuz olup olmadığını, çizik vb. bulunup bulunmadığını gösterim odasında filmi izleyerek inceleyen kimse
Birleşik Sözler

Çağatay Osmanlı Sözlük. 2010.

Look at other dictionaries:

  • başdenetçi — is. En üst düzeydeki denetçi, başmurakıp …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • denetçilik — is., ği 1) Denetçinin görevi 2) Denetçi olma durumu, murakıplık, kontrolörlük Birleşik Sözler başdenetçilik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • denetleme raporu — is. Denetçi tarafından hazırlanan ve bir işin doğru, usullere ve yönetime uygun olarak yapılıp yapılmadığını belirten yazı …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kontrol — is., lü, Fr. contrôle 1) Denetleme 2) Bir şeyin gerçeğe ve aslına uygunluğuna bakma Duygululuk olsa olsa akılla bağdaştığı, aklın kontrolünde kaldığı ölçüde bir değer taşır. N. Cumalı 3) Yoklama, arama Gümrük kontrolü. 4) Denetçi, kontrolör… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kontrolcü — is. Kontrol yapan, denetçi, kontrolör …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • kontrolör — is., Fr. contrôleur Denetçi …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • murakıp — is., bı, esk., Ar. murāḳib 1) Denetçi 2) Tanrı ya bağlanarak çile dolduran kimse Birleşik Sözler başmurakıp …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • murakıb — (A.) [ ﺐﻗاﺮﻡ ] denetçi …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.